Tagarchief: vrije keuze

Vrije keuze in de zorg? Neem een restitutie-polis!

Veel mensen hebben zonder het zelf te weten een natura-polis met hun zorg-verzekeraar afgesloten. Een polis waarbij u aan uw verzekeraar overlaat naar welke zorg-verlener u kunt gaan. Op deze wijze kan uw verzekeraar zorg-verleners voor u selecteren en instrueren wat deze wel en niet voor u mogen doen.

Met een restitutie-polis blijft u zelf aan het stuur. Met een restitutie-polis bent u verzekerd van vrije keuze.  De groeiende groep zorg-aanbieders die zich niet willen binden aan de regels van de zorgverzekeraars blijven op deze wijze voor u bereikbaar. U bepaalt welke zorg-verlener bij u past.

Benut uw kans! Het einde van het jaar is het moment waarop u van polis en verzekeraar kunt wisselen. Het is het moment om uw natura-polis om te zetten in een restitutie-polis. Soms biedt uw verzekeraar beide polissen aan, soms betekent dit dat u daarvoor moet overstappen naar een andere verzekeraar.

Kijk altijd goed naar de polisvoorwaarden of u met een echte restitutie polis te maken hebt. Een goed voorbeeld van een echte restitutie verzekeraar is ONVZ die doorgaans alle basispakket verstrekkingen volledig vergoedt (denk wel aan uw eigen risico). Sommige andere verzekeraars stellen beperkingen aan de vergoedingen.

Er zijn meerdere verzekeraars die de vrije artsenkeuze en restitutiepolissen hoog in het vaandel hebben staan. Kijkt u maar eens op de website van zorgvoorkwaliteit.

Hier een lijst van echte restitutie-polissen in 2015.

Kortom: Zelf uw zorg-verlener kunnen kiezen? Neem een restitutie-polis! Uw zorg-verlener kan op basis van professionaliteit bepalen welke behandeling bij u past zonder dat uw verzekeraar obstakels opwerpt en u behoudt uw recht op vergoeding.

Vrije keuze

Voor meer informatie over restitutie en natura-polissen lees ook de website van de Vrije Psych.

Voor informatie over vergoedingen voor niet gecontracteerde psychologische zorg klik op deze link en download het PDF bestand: http://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-zorgverzekeringen-ongecontracteerde-zorg-ggz-2015/

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek, Psychologenpraktijk Gerie Hermans, Zorgverzekeringen

GZ-psychologen voeren actie, zij aan zij met huisartsen

De Nederlandse Vereniging van GezondheidsZorg Psychologen (NVGZP) vraagt hun leden om deze brief voor te leggen aan hun cliënten.

Kunt u volgend jaar nog wel bij mij terecht? Of bij de dokter, fysiotherapeut of andere hulpverlener van uw keuze?

Keuzevrijheid is een groot goed, ook in de zorg. Als patiënt wilt u zelf uw dokter, tandarts of ziekenhuis kunnen kiezen. Dat geldt nog sterker voor psychologische zorg, waar juist de persoonlijke relatie tussen cliënt en zorgverlener zo’n grote rol speelt.

De Minister stelt voor deze keuzevrijheid in te perken. Door aanpassing van de Zorgverzekeringswet hoeven verzekeraars geen zorg meer te vergoeden van hulpverleners met wie zij geen contract hebben afgesloten. Nu wordt deze zorg nog voor 60-80% vergoed.

De Minister zegt met haar voorstel de kwaliteit te willen bevorderen en de kosten te beheersen. Ook wij zijn voor kwaliteit en kostenbeheersing.

Maar meer macht voor zorgverzekeraars leidt niet automatisch tot hogere kwaliteit. Integendeel: zowel de kwaliteit als de toegankelijk van de zorg dreigt in de knel te raken.

Toegankelijkheid

De meeste patiënten hebben een zogenaamde naturapolis. Als de Minister haar zin krijgt zal bij deze polissen alleen nog hulp van gecontracteerde psychologen en andere zorgverleners vergoed worden. Veel psychologen hebben slechts contracten met enkele verzekeraars. Dat betekent dat uw zorg in de toekomst wellicht niet meer vergoed wordt. Dit betekent dat u in de toekomst niet meer vanzelfsprekend terecht kunt bij een psycholoog van hun keuze. Exit keuzevrijheid in de zorg.

Kwaliteit

Naast de keuzevrijheid is ook de kwaliteit van de psychologische hulpverlening is in het geding. Huisartsen kunnen hun patiënten niet meer doorverwijzen naar de psychologen waarmee zij vaak al jarenlang samenwerken en die zij goed kennen. Effectieve psychologische behandeling is mede gebaseerd op de persoonlijke relatie tussen psycholoog en cliënt. Beperking van de keuzevrijheid zal soms betekenen: niet naar de psycholoog kunnen die bij uitstek past bij u en uw probleem. Dit gaat ten koste van de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg.

Macht zorgverzekeraars

Deze maatregel versterkt de marktmacht van zorgverzekeraars. Vooral vrijgevestigde hulpverleners voelen zich klemgezet door zorgverzekeraars die eenzijdig de voorwaarden dicteren voor het afsluiten van contracten. Veel psychologen kiezen ervoor om hier niet aan mee te werken. Zij willen zich niet door zorgverzekeraars laten voorschrijven hoe zij moeten werken. Als de Minister haar zin krijgt, wordt dit ons economisch onmogelijk gemaakt.

Conclusie: niet doen!

De plannen van de Minister zijn dus slecht voor de keuzevrijheid, de kwaliteit en de marktwerking in de zorg. Ze zijn bovendien onnodig: nu al is er sprake van dat zorg door niet-gecontracteerden slechts gedeeltelijk vergoed wordt. Dat stimuleert patiënten al voldoende om waar mogelijk te kiezen voor een gecontracteerde hulpverlener.

Postbus 8003 | 3503 RA Utrecht | 030 6868777 | bureau@nvgzp.nl | http://www.nvgzp.nl

Voor informatie over de actie en petitie van de verenigde huisartsen tegen de afschaffing van de vrije keuze: klik hier.

In dit filmpje wordt nog eens goed uitgelegd waarom die vrije keuze voor ons allemaal van belang is!

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek, Psychologie, Zorgverzekeringen

Actie voor vrije keuze in de zorg

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen roept huisartsen en andere zorg-verleners op tot actie en vraagt hun leden om aan hun patiënten de brief hieronder voor te leggen.

Natuurlijk is ook voor cliënten van psychologen de vrije keuze in gevaar.

Op 5 juni a.s. beslist de Tweede Kamer over het belangrijke besluit over het afschaffen van het recht van burgers om zelf een zorgverlener te kiezen.

Lees de brief hieronder en voer actie door de petitie te ondertekenen!

Of misschien wilt u eerst nog even naar dit filmpje kijken over wat de vrije keuze betekent voor ons allemaal!

Uw eigen zorgverlener of ziekenhuis kiezen? Als we nu niets doen, hebt u straks geen keuze meer.

We leven in een vrij land. U mag stemmen op wie u wilt, uw eigen levenspartner kiezen en als het moet kiest u een eigen advocaat. Deze keuzevrijheden zijn belangrijk. Maar een belangrijke vrijheid dreigt nu van ons te worden afgenomen. Namelijk de mogelijkheid om zelf uw dokter of hulpverlener te kiezen.

Dat heeft alles te maken met de rol van de zorgverzekeraars. Als Nederlandse burger ben je verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Eens per jaar kan je wisselen; de reclames op tv vliegen je dan om de oren. De zorgverzekeraars proberen je te verleiden om over te stappen en je kan kiezen uit een goedkope “naturapolis” en een dure “restitutiepolis”.

De minister wil de wet veranderen om zorgverzekeraars het werk gemakkelijker te maken, zodat ze nog scherper in kunnen kopen. De zorgverzekeraar moet nu nog een deel van de kosten betalen als u gebruikt maakt van een niet gecontracteerde dokter, fysiotherapeut, psycholoog et cetera of naar een niet gecontracteerd ziekenhuis gaat. Als minister Schippers haar zin krijgt kunnen alle patiënten met een naturapolis, tenzij ze alles zelf betalen, straks niet meer kiezen welke dokter, fysiotherapeut, psycholoog, psychotherapeut of andere hulpverlener ze willen raadplegen. Dat beslist de zorgverzekeraar voor u. De meeste mensen in Nederland hebben zo’n naturapolis. Als we niks doen, zou het zo kunnen gaan:

Mevrouw A. is 58 jaar en heeft sinds een paar weken pijn in haar buik. De huisarts vertrouwt het niet en laat dezelfde dag een echo maken. Hierop zijn vocht in de buik en een paar andere afwijkingen te zien, verdacht voor darmkanker. De volgende dag is de pijn zo hevig dat de huisarts het meest nabije ziekenhuis vraagt om haar direct te zien. Dit ziekenhuis is gelukkigerwijs ook het regionale expertisecentrum voor darmkanker. Binnen een paar dagen wordt de diagnose bevestigd: uitgezaaide darmkanker met ontsteking van het buikvlies. De behandeling wordt snel gestart. Tot de verzekeringsmaatschappij belt: mevrouw heeft een naturapolis en het ziekenhuis is niet gecontracteerd. De patiënte zal een deel van de kosten zelf moeten betalen. Duizenden euro’s die ze niet heeft. Bovendien moet ze voor de behandeling naar een ander ziekenhuis, verder weg en minder bekwaam. Ondanks de argumenten dat dit tot vertraging en extra kosten leidt, blijft de verzekeraar bij zijn oordeel. Blog van Paulus Lips, huisarts in Amsterdam

Dit kunt u doen om de vrije keuze voor arts en ziekenhuis te behouden, voor u en uw kinderen. Als u ook vindt dat de zorgverzekeraars niet nog meer macht moeten krijgen en de patiënten en hun zorgverleners hierdoor volledig machteloos raken, dan is het nu tijd geworden uw stem te verheffen en aan de politiek duidelijk te maken dat nu de grens bereikt is. Teken daarom voor donderdag de petitie of op www.redvrijeartsenkeuze.nl of like de Facebook-pagina Red de Patiënt. Ruim 74.000 Nederlanders gingen u al voor.

 

3 reacties

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek, Psychologie, Zorgverzekeringen