Tagarchief: onafhankelijk

Marktwerking in de zorg is een ramp

Dit zegt de afscheidnemende nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en ook: “Mensen met moed en een onafhankelijke houding kunnen het verschil maken.”

In een vraaggesprek met het dagblad Trouw noemde hij niet man en paard, maar sprak hij over ‘de politiek’, die te veel een wij-beslissen-houding aanneemt en zichzelf daarmee overwaardeert.

Op 9 december 2013 sprak Brenninkmeijer op de radio over de marktwerking in de zorg: “De marktwerking in de zorg is een ramp, door de onduidelijke financiële prikkels in het systeem. Den Haag heeft geen oog voor wat zich allemaal afspeelt. Binnen twee à drie jaar dreigt de ramp zich alleen maar te verhevigen. De politiek luistert selectief, maar moet eigenlijk diep de samenleving in. De financiële prikkels in het systeem zijn zo ingewikkeld dat de doorsnee directie van een ziekenhuis zijn eigen begroting niet begrijpt en de toezichthouders, de patiënten en de verzorgden snappen ook helemaal niet wat er in hun financiën omgaat.”

Wat ‘marktwerking’ wordt genoemd is volgens Brenninkmeijer in feite niet meer of minder dan een planeconomie (een economie waarin van te voren gepland wordt hoeveel er geproduceerd wordt). “Ga nou eens echt diep de samenleving in en stel je heel onbevangen op. Begin nou gewoon bij de mensen die het aangaat en kijk primair naar wat zorg nou betekent. Je kunt heel veel nadruk leggen op het begrip kwaliteit in de zorg, maar uiteindelijk bepaalt de patiënt wat dat is, en dat ziet er heel anders uit dan wat techneuten bedenken. De patiënt wil zekerheid en zorg, dat zijn de kernwoorden.”

Doordat de arts in een raar, ingewikkeld afrekensysteem verstrikt is geraakt, zijn we de kern van de zaak – het goede gesprek met de arts – kwijtgeraakt, meent Brenninkmeijer. “Hij moet gaan zitten vinken en computerprogramma’s gehoorzamen en uiteindelijk rolt daar een of andere factuur uit. Het systeem is veel te ingewikkeld en we hebben geen zicht op wat zorg betekent voor mensen.”

Hier meer over een goed gesprek.

Hier meer over onafhankelijk werken met moed: Stichting beroepseer.

2 reacties

Opgeslagen onder Zorgverzekeringen

Hoe je de GGZ duurder en meer psychiatrisch maakt

Met dank aan de VVD en het marktdenken wordt de goedkopere eerstelijns psychologische hulp aan de kant geschoven! Gaat de PvdA van Samson hier een stokje voor steken?

Zie hier het artikel in de Volkskrant van 8 augustus 2013 over de zogenaamde praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) van de huisarts.

Deze praktijkondersteuners zijn vaak niet onafhankelijk waardoor de praktijk van de huisarts ook niet meer onafhankelijk is.

Mijn advies: zoek een huisarts met een onafhankelijke praktijkondersteuner wanneer je psychische problemen hebt en uit de handen wil blijven van psychiatrische tweedelijns instellingen zoals Parnassia, Altrecht, GGZ Drenthe en GGZ Breburg.

Het is de franchise-organisatie Indigo die de praktijkondersteuners GGZ detacheert vanuit dit soort tweedelijnsinstellingen. Bij franchise-organisatie denk ik eerder aan McDonalds dan aan de GGZ. Helaas is de zorg en dus ook de GGZ steeds meer een plek geworden waar mensen, die in de eerste plaats denken aan geld verdienen en winst maken, carrière kunnen maken.

Een onafhankelijke praktijkondersteuner van de huisarts heeft, als het goed is een uitgebreide sociale kaart met allerlei onafhankelijke en gekwalificeerde hulpverleners met een eigen praktijk.

media_xl_1791475

Interieur van psychiatrische inrichting Parnassia

1 reactie

Opgeslagen onder Psychiatrie, Psychologie

Contract-vrije (onafhankelijke) psychologische hulp

Contract-vrij betekent dat er geen contract is afgesloten door de psycholoog met de zorgverzekeraar. Deze manier van werken heeft mijn voorkeur.

De reden van mijn voorkeur, en niet alleen die van mij, is dat zorgverzekeraars zich momenteel teveel aan het mengen zijn in de inhoud van ons beroep. Waarom zij dit doen heeft te maken met de huidige politiek die aanstuurt op marktwerking in de zorg. Het begint er steeds meer op te lijken dat de burger een soort handelswaar is en in kavels wordt doorverkocht en opgekocht. Veel mensen in de zorg zijn het hier niet mee eens. Zij zijn net zoals ik in de zorg of in het onderwijs gaan werken in de verwachting dat intrinsieke kwaliteit belangrijker is dan winst.

De aanhangers van de marktwerking geloven in een vreemde droom, nl. dat de kwaliteit van de zorg zal stijgen terwijl de prijzen steeds lager zullen worden. Eigenlijk lukt dit alleen door psychologen te contracteren en hen zodoende aan lage tarieven te houden. Veel psychologen zijn hier in meegegaan uit angst.

Zorgverzekeraars bedenken verschillende soorten kwaliteitscontracten waarmee zij psychologen proberen tegen elkaar uit te spelen. Mijn opleiding, voortdurende bijscholing, nascholing, intervisie en lidmaatschap van twee beroepsverenigingen zijn meer dan genoeg garantie voor de kwaliteit van mijn werk. Zorgverzekeraars kunnen en hoeven daar niets aan toe te voegen.

Bij een gecontracteerde psycholoog wordt de rekening direct naar de zorgverzekeraar gestuurd en wordt dit van zijn tegoed afgeschreven. Bij niet gecontracteerden krijgt de cliënt de rekening, betaalt deze en dient de rekening in bij de verzekering voor de vergoeding. Voor het niet sluiten van een contract worden psycholoog en cliënt ‘bestraft’ door de vergoedingen voor de behandelingen iets lager te laten uitkomen. Maar het aangaan van een contractuele relatie met een verzekeraar is onjuist. Het is immers niet mogelijk om twee heren, de verzekeraar en de patiënt, te dienen, zeker wanneer hun belangen conflicteren. De patiënt wil immers optimale behandeling, de verzekeraar wil beperking van de zorglasten.

Er zijn dus twee administratieve handelingen die de cliënt van een contract-vrije (onafhankelijke) psycholoog moet verrichten. Dit zijn: Betalen en declareren. Daar staan voordelen tegenover:

– De client kan gemakkelijker bijhouden welke bedragen er voor de psychologische hulp in rekening is gebracht.

– Er is geen inmenging van de zorgverzekeraar in prive-aangelegenheden van de cliënt. Zorgverzekeraars kunnen een gecontracteerde psycholoog makkelijker verplichten om informatie aan hen door te geven.

– Ik hoef niet door te verwijzen volgens een verzekeringsreglement als de cliënt en ik willen samenwerken. Zorgverzekeraars kunnen een gecontracteerde eerstelijns psycholoog dwingen om door te verwijzen naar de tweedelijn (een instelling of psychiater).

– De cliënt mag samen met mij de behandelwijze bepalen zonder dat de verzekeraar daarin beperkingen kan opleggen. Zorgverzekeraars kunnen namelijk een gecontracteerde psycholoog protocollaire therapievormen voorschrijven en ook kunnen zij behandeling verbieden voor een klacht waarvoor de cliënt al eerder in behandeling is geweest.

– Ik heb als contract-vrije psycholoog relatief meer tijd en aandacht om mij inhoudelijk met de behandeling bezig te houden omdat ik geen tijd hoef te besteden aan de administratieve romslomp die door zorgverzekeraars wordt opgelegd.

Door de privatisering van de zorg, de toenemende macht van de farmaceutische industrie en de kortdurende, op stoornissen gebaseerde, protocollaire behandelingen is de psychologische zorg een inhoudelijk stagnerende en financieel gestuurde markt aan het worden. Samen met veel andere psychologen sta ik zeer kritisch tegenover deze ontwikkelingen.

NB.

Er bestaan natura polissen en restitutie polissen. Men kan met beide soorten polissen hulp van een contract-vrije psycholoog vergoed krijgen. Zorgverzekeraars laten helpdesks soms grote onzin vertellen aan verzekerden over niet gecontracteerde hulp en over restitutie polissen.
Contract-vrije psychologische hulp wordt het best vergoed met een restitutie-polis, die vaak iets duurder is. De zorgverzekeraars werpen deze drempel op omdat zij bij de natura polis behorende gecontracteerde psychologen hebben die voor een relatief laag tarief werken. Geprobeerd wordt de cliënt over te halen om van die psychologen gebruik te maken want iedere zorg die de zorgverzekeraars kunnen leveren voor een lagere prijs maakt dat ze kunnen stunten met lagere premies. Een koopje betekent echter niet automatisch kwaliteit.

Zie over dit onderwerp ook:
de website van contractvrije psychologen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zorgverzekeringen