Tagarchief: marktwerking in de zorg

Winstverbod voor zorgverzekeraars

BELANGRIJK ARTIKEL IN TROUW!

Van Wilma Kieskamp op 3 september 2018

Debat over marktwerking laait op: CDA, PvdA en SP willen winstverbod voor zorgverzekeraars

Alleen de VVD is nog tegen het winstverbod in de zorg. Groen Links wordt niet genoemd in het artikel.

Een bijzondere combinatie van partijen – regeringspartij CDA en het linkse blok PvdA en SP – wil dat het zorgverzekeraars definitief onmogelijk wordt gemaakt om winst te maken. De partijen vinden dat al het geld dat binnenkomt via de verplichte basisverzekering besteed moet worden aan zorg.

En zo keert de discussie over marktwerking in de zorg dit najaar terug in de Tweede Kamer. Want zoiets regelen bleek eerder niet eenvoudig. Het eerste voorstel van de partijen voor een winstverbod werd vorig jaar al door de Tweede Kamer aangenomen. Maar na forse kritiek in de Eerste Kamer brachten CDA, SP en PvdA het voorstel niet in stemming. “We willen het zorgvuldig regelen en hebben ons de kritiek aangetrokken”, zegt Kamerlid Renske Leijten (SP). “De inhoud staat overeind. We willen nog steeds een winstverbod.”

Leijten heeft ontelbare uren met Hanke Bruins Slot (CDA) en Lilian Ploumen (PvdA) aan tafel gezeten. De drie partijen zijn al twee jaar bezig­­ om een ‘winstverbod’ voor zorgverzekeraars te regelen. Na de kritiek in de Eerste Kamer herschreven ze hun wetsvoorstel en stuurden het in juli terug naar de Tweede Kamer.

Volgens CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot hebben ‘scherpe vragen’ van De Nederlandsche Bank en de toezichthouder in de zorg, de NZA, ertoe geleid dat de drie partijen nog eens hebben gekeken hoe ze een winstverbod “juridisch zo sluitend mogelijk kunnen maken”.

Een winstverbod betekent dat verzekeraars al het geld dat ze binnenkrijgen via de verplichte basisverzekering voor zorg ook moeten besteden aan zorg. Of aan lagere premies. Maar winst mag niet worden gebruikt om dividend uit te keren aan aandeelhouders, zo luidt het voorstel. In de nieuwe versie van de wet zijn kleine dingen veranderd. Zoals dat toezichthouder NZA boetes ‘kan’ opleggen in plaats van ‘moet’ opleggen.

Dat CDA samen met de linkse oppositie vraagt om een winstverbod, ligt om meerdere redenen gevoelig. Een winstverbod betekent voor zorgverzekeraars dat zij de laatste stap naar een ‘vrije markt’ niet kunnen zetten, terwijl dat ooit wel is beloofd door de Tweede Kamer. Winst uitkeren moest het sluitstuk worden van de marktwerking, die in 2016 begon.
Maar gaandeweg kregen steeds meer politieke partijen twijfel. De zorgmarkt is vrij genoeg zoals die nu is, en hoeft niet nóg vrijer, vindt het CDA nu, net als een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer. Alleen de VVD wil de verzekeraars nog toestaan winst uit te keren. Die partij vindt dat de belofte aan de verzekeraars stand moet houden.

Politiek gezien lijkt een winstverbod makkelijk te regelen als alleen de VVD tegen is. Die partij verzette zich vorig jaar in de Tweede Kamer fel tegen de plannen en noemde het een vorm van ‘onteigening’ als zorgverzekeraars winst niet met aandeelhouders mogen delen. Alleen zo kan een verzekeraar financieel gezond blijven en kapitaal aantrekken, aldus de VVD.
Toch kan het dit keer in de Tweede Kamer ook heel anders lopen, want er ligt een regeerakkoord. Daarin is opgenomen dat er enerzijds met het kabinet te praten valt over een winstverbod, maar dat een plan wel ‘houdbaar’ moet zijn. Daarmee zegt het kabinet eigenlijk: als er teveel juridische bezwaren blijven, gaat het winstverbod niet door. Vooral voor het CDA is dit lastig. Toen die partij begon met het schrijven van een initiatiefwet voor een winstverbod, zat ze nog in de oppositie. Nu niet meer.

SP-Kamerlid Renske Leijten zegt dat SP, CDA en PvdA “hun best hebben gedaan het winstverbod zo goed mogelijk te regelen”. De samenwerking tussen regeringspartij CDA en de linkse oppositie verliep soepel. “We hebben vrij kunnen werken. Er is vanuit de coalitie geen invloed uitgeoefend”, zegt Leijten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zorgverzekeringen

Contract-vrije zorg-verleners opnieuw zwart gemaakt

Professionals zoals ik zelf worden op het moment in sommige media afgeschilderd als de veroorzakers van de ‘explosieve, ongebreidelde, onbeheersbare’ kostenstijging in de zorg. Enkele jaren geleden (2015) was het de minister van volksgezondheid zelf (Schippers) die probeerde om ons zwart te maken. Toen werden we afgeschilderd als cowboys die maar een eind weg declareerden. Wij zijn een doorn in het oog van de voorstanders van het geprivatiseerde zorg-stelsel. Maar de argumenten en de beelden die opgeroepen worden door de huidige beleidsmakers en zorg-verzekeraars kloppen niet.

U vraagt zich misschien al af hoe het mogelijk is dat een kleine groep onafhankelijke zorg-verleners verantwoordelijk zou kunnen zijn voor die ‘explosieve, ongebreidelde, onbeheersbare’ kostenstijging. En dat kan natuurlijk ook niet. Van het totale zorgbudget wordt momenteel 1% uitgegeven aan contract-vrije zorg.

Contract-vrije zorg-verleners zijn bonafide, gekwalificeerde en geregistreerde professionals die vooral werken vanuit beroepseer. Misschien vormen ze daarom een bedreiging voor dit zorg-stelsel en moeten ze zwart gemaakt worden. Beroepseer lijkt de zorg-verzekeraar niet te interesseren.

Lees eventueel wat er in 2015 speelde in het artikel van Follow The Money: Contract-vrij wordt vogelvrij. Hier nu eerst over de meer recente aanval op het contract-vrij werken.

Deze keer komt die van emiritus hoogleraar sociale ziektekostenverzekering Wynand van de Ven. Hij doet niet meer mee als hoogleraar, maar geeft nog even een trap na in zijn afscheidsrede. De rede wordt verkort weergegeven op de website van Skipr.

De reacties van mijn (gecontracteerde en contract-vrije) collega’s laten de kloof zien tussen de zorg-praktijk en de mensen die dit stelsel bedacht hebben. Hoe zou het toch komen dat steeds meer professionals in de zorg (artsen, psychiaters, psychologen, thuiszorg-medewerkers, enz.) zich tegen dit stelsel verzetten en proberen om er onder uit of om er van af te komen?

Hier een overzicht van de verschillende reacties van collega’s.

Domme zorg-verzekeraars

Mogelijk hangt Van de Ven zijn redenering op aan enkele malafide zorg-ondernemers met besloten vennootschappen zoals bijvoorbeeld de revalidatie-instelling Ciran, die onlangs in het nieuws kwam. Maar dan zou hij de verantwoordelijkheid voor de stijging van de kosten moeten zoeken bij de zorg-verzekeraars zelf omdat zij de criminele activiteiten van dit soort instellingen niet in de gaten hebben. Of hij zou de oorzaak van de kostenstijging moeten zoeken bij het commercialiseren van de zorg die het ontstaan dit soort perverse ondernemingen uitlokt.

Het is triest dat Ciran jaren lang door kon gaan voordat eerst Zembla de feiten boven tafel haalde. Verzekeraars staan volgens Van de Ven vrijwel machteloos tegenover deze zorg-ondernemers. Hij probeert hier geheel onterecht medelijden op te roepen voor de zorg-verzekeraars. Waarom zou Zembla dit wel kunnen aanpakken en de zorg-verzekeraars niet?

Als ik het goed begrijp hebben ze zich deze keer laten bedonderen door zorg-ondernemers die verslaafden behandelden met klankschaal-therapie. Het lijkt wel alsof zorg-verzekeraars deze blamage niet kunnen incasseren en daarom doen alsof alle contract-vrije zorg-verleners onbetrouwbaar en onprofessioneel zijn en onterecht hoge declaraties indienen. Vanzelfsprekend herken ik mij niet in dit beeld.

Ivo Knotnerus, zelfstandig adviseur en management controller in de zorg zegt hierover:

De voorbeelden van ‘te dure’ niet-gecontracteerde zorg in de ggz liggen meestal op het gebied van evidente onzin (zwemmen met dolfijnen, klankschaal-therapie). Beste zorgverzekeraars: daar bestaat al iets tegen en dat weten jullie best. Jullie hebben het recht om vast te stellen of declaraties doelmatig verleende basisverzekerde zorg betreffen. En dat recht heeft niets met contractering te maken, het is een wettelijke regeling die ook voor niet-gecontracteerd verleende zorg geldt. Ik begrijp best dat jullie het vervelend vinden dat je daarvoor in het geval van niet-gecontracteerde zorg je verzekerde zelf (in plaats van diens zorgverlener) moet aanspreken, maar dat lijkt me geen probleem waar de gemiddelde bonafide ongecontracteerde zorgaanbieder onder zou moeten lijden.

De malafide praktijken van Ciran doen mij trouwens denken aan de echtgenoot van ex-minister Schippers, Sander Spijker, die een bedrijf was begonnen om (gecontracteerde) zorg-instellingen te adviseren hoe zij slimmer (lees: hoger) konden declareren. Hiervan is verslag gedaan in 2016, alweer door Follow The Money. Spijker moest daarna stoppen met zijn advies werkzaamheden.

Het lijkt er op dat de oplichters in de zorg eigenlijk heel dicht staan bij de voorstanders van dit steeds commerciëlere zorg-stelsel. Commercie wakkert het produceren en consumeren van zorg aan. Uitbuiting en oplichting gaan wel vaker hand in hand met commercie. Dàt maakt de zorg onnodig duur. Omdat Van de Ven dit liever niet inziet moet hij op zoek naar een zondebok.

Valse voorstelling van zaken

Van de Ven vindt dat het zogenaamde hinderpaal-criterium aangepakt moet worden. Deze wettelijke bepaling zorgt er voor dat de vergoeding voor contract-vrije zorg niet zó laag mag zijn dat het de verzekerde verhindert om van die zorg gebruik te maken. Het criterium helpt om voor iedereen de vrije keuze mogelijk te maken. Niet alleen voor de rijken. De laatste keer dat dit criterium dreigde te verdwijnen, heeft de Eerste Kamer hier een stokje voor gestoken. Het hinderpaal-criterium zorgt er voor dat de macht van zorg-verzekeraars geen almacht is. En dat vindt Van de Ven niet fijn.

In zijn visie zouden ‘hoge declaraties’ van contract-vrije zorg-verleners de kostenstijging veroorzaken omdat zorg-verzekeraars door het hinderpaal-criterium verplicht zijn om deze ‘hoge declaraties’ te vergoeden.

Maar hij geeft hiermee een compleet valse voorstelling van zaken omdat contract-vrije zorg-verleners helemaal geen onredelijk hoge tarieven kùnnen vragen want zij zijn net zoals gecontracteerde zorg-verleners gebonden aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) tarieven!

Vergoedingen voor àlle zorg-verleners zijn onder de maat, gecontracteerd of contract-vrij

In de praktijk gebeurt het niet of nauwelijks dat zorg-verzekeraars contract-vrije zorg geheel vergoeden aan verzekerden. Dit gebeurt alleen als dezen een restitutie polis hebben maar de meeste mensen hebben een natura polis. Soms krijgen natura verzekerden zelfs niet meer dan 50% vergoed van het maximale NZa-tarief en betalen zij de andere 50% zelf bij. Zo hoort het niet want zorg-verzekeraars moeten minimaal 75% van het NZa tarief vergoeden, maar zij houden zich daar vaak niet aan.

Zorg-verzekeraars hebben namelijk het zogenaamde ‘markt-conforme’ tarief bedacht dat beduidend lager ligt dan het door het NZa redelijk geachte tarief. Ze leggen een ‘slikken of stikken’ contract voor, benaderen zorg-verleners met wantrouwen; beknottend en bevoogdend. Door deze wurgcontracten moeten gecontracteerden voor veel te lage tarieven werken. Contract-vrije zorg-verleners kiezen voor ‘stikken’ en gaan hun eigen weg.

Volgens Van de Ven zouden verzekeraars vrijwel machteloos staan tegenover de ‘kwaadwillende, kosten- en winst-opdrijvende, contract-vrije zorg-ondernemers’. Inderdaad hebben zorg-verzekeraars meer grip op gecontracteerde zorg-verleners maar in werkelijkheid zijn àlle zorg-verleners, contract-vrij of gecontracteerd, de dupe van dit stelsel. Mogelijk wil Van de Ven een wig drijven tussen deze twee groepen maar dat gaat moeilijk worden want gecontracteerden beginnen steeds meer te ontdekken wat er mis is met het stelsel en met de contracten.

Er zijn op het moment steeds meer zorg-verleners die zonder contract gaan werken en dit is een goede zaak want daarmee wint de inhoud en komt er meer ruimte voor beroepseer. Gecontracteerde collega’s die binnen instellingen werken hoor je regelmatig klagen over hoe ze steeds korter (en soms onmogelijk korter) moeten werken omdat de verzekeraar dat wil en niet om dat het past bij het probleem waar de verzekerde mee zit.

De werkelijkheid

Zowel gecontracteerden als contract-vrije zorg-verleners werken voor minder dan het NZa tarief.

Een gecontracteerde collega schrijft:

Het sluiten van contracten met zorg-verzekeraars wordt steeds minder aantrekkelijk. Elk jaar lagere vergoedingen en lagere omzetplafonds waar meer bureaucratische eisen tegenover staan, die onderling soms zelfs onverenigbaar zijn. Overleg, laat staan onderhandelen met een zorg-verzekeraar is eenvoudigweg niet mogelijk.

Contracten vormen een groeiend financieel risico vanwege addertjes onder het gras geformuleerd in ondoorzichtige juridische alinea’s. Een voorbeeld hiervan is de rechtszaak van de LVVP tegen Menzis die dit jaar gevoerd zal worden. Menzis probeert onder het beleid van de NZa uit te komen en af te knijpen waar ze kunnen onder het mom van kwaliteit en wil boven een door hen bepaald uurtarief gaan terugvorderen.

Nieuwe praktijken krijgen bij enkele grote zorg-verzekeraars al jaren geen contract met als reden ‘er is al voldoende zorg in uw omgeving ingekocht’, terwijl de wachtlijsten gemiddeld langer dan 3 maanden zijn. Vragen om verhoging van het budget zijn nog nooit gehonoreerd, in al die jaren praktijkvoering niet.

Kortom zorg-verzekeraars zijn vaak geen betrouwbare zakenpartners die vanuit achterdocht, wantrouwen en afknijpen opereren. En als je dan na jarenlang zo behandeld te zijn geen contract meer sluit omdat je je werk gewoon wilt doen zonder al die aanmatigende onzin krijgen we mijnheer Van de Ven die de contract-vrije zorg-verlener nog even een trap na komt geven.

Een collega die zowel gecontracteerd als contract-vrij werkt kent beide kanten:

In de instelling had een voltallig secretariaat een dagtaak aan het managen van de contracten, budgetten, nota’s en allerlei correspondentie met zorg-verzekeraars. Halverwege het jaar moest er steevast zeer creatief omgegaan worden met de ‘inhoud’ van de behandelingen omdat bij de eerste verzekeraars de budgetten op begonnen te raken. Plotseling gaf elk inhoudelijk beeld de indicatie ‘bggz kort’ of ‘zelf betalen want geen diagnose’. Cliënten haakten af of meldden zich aan het begin van het nieuwe jaar opnieuw met toegenomen klachten. Volgens mij is dit alles heel erg duur.

In het contract-vrije werken betalen cliënten die geen restitutie-polis hebben een deel zelf. Helaas krijgen ze wanneer zij navraag doen bij de verzekeraar over de vergoeding nog wel eens te horen dat hun contract-vrije behandelaar een geldwolf of een niet erkend therapeut is. Jammer, want dat kost weer tijd (en geld) als cliënten hierop afhaken of wanneer dit eerst weer recht gezet moet worden. Cliënten die overblijven kiezen voor de inhoud, voor een behandeling ‘op maat’ in plaats van – in het ergste geval – een ‘protocol’ behandeling. Als behandelaar voel ik me ondanks de genoemde hobbels een stuk vrijer zonder contracten. Ik kan me bezig houden met de individuele cliënt en voel me weer psychotherapeut in plaats van financieel strateeg.

Zorg inkopen in een geprivatiseerd zorg-stelsel

Dat de overheid de rol van zorg-inkoper heeft afgestaan aan de zorg-verzekeraar vormt de kern van dit nieuwe zorg-stelsel. Van de Ven gelooft daar in en voor het goed functioneren er van moet volgens hem de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg zò laag zijn dat verzekerden voldoende geprikkeld worden om er geen gebruik te maken.

Afdelingen zorginkoop bij zorg-verzekeraars krimpen momenteel en afdelingen controle groeien. De bureaucratie en administratie waarmee zorg-verleners worden opgezadeld groeit en gaat ten koste van de tijd die aan zorg besteed kan worden.

Als verzekeraars echt zouden inzetten op de inhoud en op goede en fatsoenlijke contracten, gericht op het bevorderen van zorg op maat en op preventie in plaats van te werken vanuit uit een commerciële logica, dan zou er eventueel over goede zorg kunnen worden onderhandeld. Dan zou er daadwerkelijk inhoudelijk gestuurd kunnen worden op innovatie en ontwikkeling van zorg.

Nog één reactie van een collega op het betoog van Van der Ven:

Het doet echt pijn om te lezen dat contract-vrije zorg-verleners met een ‘krachtige lobby’ vanuit ‘welbegrepen eigenbelang’ de kosten aan het opdrijven zijn. Ik herken dat totaal niet, niet bij mezelf en niet bij mijn collega’s. Als iemand geen krachtige lobby heeft zijn het wel de contract-vrije zorg-verleners. Het zou fijn zijn als de heer Van de Ven stopt met generaliseren en het wegzetten van een complete groep zorg-verleners. Dagelijks probeer ik met hart en ziel en naar eer en geweten mijn werk te doen. Niet om rijk te worden en de kosten omhoog te drijven maar eenvoudigweg om mensen vooruit te helpen met mijn prachtige vak. Kunt u zich dat voorstellen meneer Van de Ven? Bent u bereid om open en eerlijk aandacht te besteden aan de vraag hoe het toch komt dat steeds meer zorg-verleners de keuze maken om buiten de gevestigde kaders te gaan opereren? Zou dat misschien iets kunnen zeggen over die gevestigde kaders? Of zijn contract-vrije zorg-verleners simpelweg slechte mensen in uw ogen?

Laten we niet vergeten dat collectieve ziekenfondsen met een verenigingsstructuur onder druk van rechts beleid commerciële hiërarchisch georganiseerde zorgverzekeraars zijn geworden. Dit proces begon in de jaren ’80 en nu zitten we met dit stelsel opgescheept. Dat hoeft niet zo te blijven.

In deze korte TED talk van onderzoeksjournalist Sander Heijne wordt duidelijk waarom marktwerking in de zorg geen goed idee is. De overheid kan onze collectieve behoeften waar zorg toe behoort beter bundelen dan de markt ooit zal doen.

 

2 reacties

Opgeslagen onder Zorgverzekeringen

Chaos in de geestelijke gezondheidszorg

Nine Kooiman (SP) en Jim van Os (hoogleraar psychiatrische epidemiologie en voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht) voor Joop BNN/Vara.nl

2 december 2017 – Minstens 40% van het geld in de GGZ gaat naar bureaucratie, in plaats van naar de zorg. Psychiaters zijn zelf gemiddeld 17 uur per week kwijt aan administratie, zo meldt Joop.bnnvara.nl

Ben je in ernstige psychische nood, dan krijg je in Nederland niet de zorg die je nodig hebt. Krantenkoppen berichtten over behandelstops bij Emergis in Zeeland, Queste en G-Kracht in Noord-Holland, GGZ Breburg in Brabant en Pro Persona in Gelderland. Er zijn teveel patiënten die complexe zorg nodig hebben, maar plek is er niet. Ook de huisartsen geven aan dat het niet langer kan, zij zien steeds meer mensen met psychische problemen die zij niet meer kunnen doorverwijzen vanwege lange wachtlijsten en behandelstops. De politie klaagt al jaren dat zij het aantal meldingen van ‘verwarde personen’ niet meer aan kunnen.

Wanneer er behandelstops en wachtlijsten zouden ontstaan voor de behandeling van borstkanker zou het land te klein zijn. Maar als een suïcidale vrouw geen hulp, of te laat hulp krijgt, dan is dat een gegeven. Sterker nog, voormalig minister Schippers gaf aan dat instellingen die aan de noodbel trokken dit niet moesten uitvechten in de media. Waar de doodzieke patiënt blijft in dit verhaal is een raadsel. Wat ons betreft zou er goed gekeken moeten worden naar wat er eigenlijk gebeurt als deze patiënten niet of te laat hulp krijgen. Het aantal suïcides stijgt, net als het aantal mensen met zware psychische problemen, maar een link met de behandelstops en wachtlijsten in de GGZ wordt door dit kabinet angstvallig ontweken

Is er dan niet voldoende geld om deze mensen te helpen? In tegendeel, geld is er genoeg. Al jaren wordt er stelselmatig minder geld uitgegeven dan er beschikbaar is voor de GGZ. Zo was er vorig jaar 300 miljoen over, maar zorgverzekeraars geven het niet uit. Zorgverzekeraars spreken van te voren het aantal behandeltrajecten af dat zij vergoeden; is er te weinig zorg ‘ingekocht’ dan mag de GGZ instelling of vrijgevestigde behandelaar kiezen: een wachtlijst laten ontstaan of onbetaald zorg verlenen.

Daarnaast is er met de invoering van marktwerking in de GGZ een groot bureaucratisch verspillend systeem ontstaan. Minstens 40% van het geld in de GGZ gaat naar bureaucratie, in plaats van naar de zorg. Psychiaters zijn zelf gemiddeld 17 uur per week kwijt aan administratie.

Voormalig minister Schippers gaf het bij het afzwaaien als minister ruiterlijk toe: met haar vertrek liet ze de GGZ niet op orde achter. Dit is nogal een understatement; het is chaos in de GGZ. Geld voor zorg gaat niet naar zorg en hulpverleners zitten teveel achter hun computer, in plaats van bij de patiënt. Patiënten worden veel te laat gezien, pas wanneer het te laat is komen ze (na een wachttijd) in een instelling. Wij pleiten ervoor dat hulp veel eerder en dichtbij geboden wordt. Dichtbij in de wijk en met oog voor het netwerk om een patiënt heen. Op die manier kunnen zwaardere en belastende behandelingen worden voorkomen en worden mensen eerder gezien.

De nieuwe staatssecretaris Blokhuis heeft een hoop te repareren. Zorg ervoor dat geld voor de zorg ook daadwerkelijk naar de zorg gaat en niet op de plank blijft liggen bij zorgverzekeraars – en ook niet verdwijnt in georganiseerd wantrouwen en bureaucratie. Onderzoek wat er gebeurt als mensen op een wachtlijst worden geplaatst, zonder hulp te krijgen. En zorg dat er geïnvesteerd wordt in de wijk. Door de meest deskundige hulp vroegtijdig in te zetten, kun je onnodig leed voorkomen. Breek niet af, maar bouw op.


Illustratie: Andrzej Krauze

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek

‘Slow therapy’ in de mode

Uit het project ‘Notes from my therapist’ van fotograaf Carrie Thompson.

Net zoals ‘slow food’ blijkt nu ook ‘slow therapy’ in de mode te zijn. Dit wordt geconstateerd door psychoanalytici en was te lezen in een artikel van Marilse Eerkens van de Correspondent: ‘Waarom de psychoanalyse er na 100 jaar nog altijd toe doet‘. Het was een ode aan ‘de moeder van alle therapievormen’, geschreven nu het precies honderd jaar geleden is dat de psychoanalyse werd geïntroduceerd in Nederland.

Psychoanalyse onderzoekt de onderliggende, meestal onbewuste laag die het menselijk gedrag aanstuurt. Deze vorm van therapie werd ingehaald door de cognitieve gedragstherapie waarin het vooral draait om hoe je met negatieve gevoelens omgaat in plaats van om de vraag waar ze vandaan komen en wat die gevoelens in stand houdt. Cognitieve gedragstherapie zou efficiënter zijn: patiënten zouden gemiddeld met zo’n tien sessies geholpen zijn. Psychoanalytische behandelingen duren langer. Dat kan natuurlijk niet in onze ‘ratrace’ tijd waarin de marktwerking de boventoon voert in de gezondheidszorg.

Psychoanalyse is niet de enige vorm van ‘slow therapy’

In de reacties onder het artikel van Eerkens blijkt dat veel lezers, waaronder professionals en ervaringsdeskundigen, vinden dat Freud en de psychoanalyse niet op een voetstuk geplaatst zouden mogen worden en dat er ook andere vormen van therapie zijn die dieper en verder gaan dan de cognitieve gedragstherapie. Hier ben ik het mee eens.

Maar ik vind het idee dat ‘slow therapy’, waaronder de psychoanalyse, in de mode is, een goede zaak. Sommige veranderingsprocessen zijn taai en vragen veel tijd en ‘oefening’.  ‘Slow therapy’ hoeft misschien ook helemaal niet zo duur te zijn. Je zou kunnen denken aan ‘korte, langdurige therapie’. Dan ben je weliswaar lang in therapie maar heb je niet zo vaak een sessie met je therapeut. Misschien maar één sessie per twee of drie weken. In de psychoanalyse is het gebruikelijk om twee à drie sessies per week te hebben. Dat vind ik erg veel en het is de vraag of dat goed is. Een begrijpelijke reactie van een van de lezers van het artikel in de Correspondent luidt:

Toen ik in mijn jonge jaren in psycho-analyse was, voelde de rust, ruimte en aanwezigheid van mijn analyticus als re’parent’ing. Eindelijk iemand die er voor me was en die naar me luisterde. En de structuur van drie keer per week gaf me een veilig gevoel. Het voelde als een draagvlak voor zelfonderzoek en reflectie. Maar ik vond het ook zware luxe en voelde me redelijk a-sociaal dat er iemand, die zoveel geld kostte en bijna niets zelf zei, drie keer per week er voor mij was. Ik bedacht: ‘dat kan ik ook alleen’. Ik ben toen gestopt met de analyse en ben een dagboek gaan bijhouden voor mijzelf en daar had ik veel aan. Ik re’parent’e mijzelf op die manier.

De meeste professionals zijn het er over eens dat eigenlijk alle vormen van therapie een prijs verdienen en dat het resultaat van de therapie eerder bepaald wordt door de werkrelatie dan door de gebruikte methode. Dit idee wordt wel eens het Dodo bird verdict genoemd: ‘All therapies have won, all must have prices’.

Herbeleven

Volgens de ode van Eerkens aan de psychoanalyse verschaft deze meer dan het rationele inzicht van de cognitieve gedragstherapie. Rationeel inzicht is bijvoorbeeld:

‘ik ben boos op mijn baas omdat hij mij nooit eens complimenteert, maar ik weet dat die reactie misplaatst is, want eigenlijk ben ik op zoek naar de complimenten die ik van mijn vader nooit kreeg’.

De psychoanalyse zorgt er naast het rationele inzicht voor dat je met je therapeut de pijn uit het verleden herbeleeft. Nogmaals: Het herbeleven kan ook binnen andere vormen van psychotherapie, binnen de systeemtherapie en zelfs binnen de cognitieve gedragstherapie kan er ruimte voor zijn. Het herbeleven is belangrijk want pas wanneer je in een veilige situatie de pijn van bijvoorbeeld een gebrek aan erkenning echt doorvoelt, komt er ruimte voor rouw en kun je blijvend veranderen. Dat is het idee. De pijn moet verwerkt worden en dat kost tijd.

De theorie van de psychoanalyse komt erop neer dat het gedrag van de mens voor een groot deel wordt aangestuurd door onbewuste driften. De ontwikkeling van het onbewuste vindt voor een belangrijk deel plaats in de baby- en peutertijd. Gevoelens en behoeften zijn dan nog heel ‘rauw’, legt psychoanalytica Fernanda Sampaio de Carvalho uit aan Eerkens.

De manier waarop er tegemoet wordt gekomen aan primaire behoeften– eten bieden bij honger, warmte bieden bij kou, aanraken en praten bij behoefte aan contact – en de manier waarop de relatie met je vader en moeder (of andere vaste verzorger) op latere leeftijd verder vorm krijgt, is heel bepalend voor wat jij op volwassen leeftijd van een relatie – in welke vorm en met wie dan ook – zal gaan verwachten.

In je kindertijd creëer je onbewust een sjabloon van hoe een relatie eruitziet. Dit sjabloon en de bijbehorende verwachtingen zijn weer sterk van invloed op de keuzes die je maakt en je verdere gedrag en verhouding met de buitenwereld.

Door een gebrek aan ‘emotionele beschikbaarheid’ van je ouders krijg je als kind de boodschap dat jij en jouw gevoelens er niet zo toe doen.

Deze terugkerende ervaring, die jouw verwachtingen van het leven onbewust sterk kleurt, kan gevolgen hebben voor de keuzes die je op latere leeftijd maakt. De ervaring uit je jeugd kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je – ter compensatie – op zoek gaat naar een partner die de ondankbare taak krijgt om jouw onbeantwoorde behoeften constant te vervullen.

Het kan er ook toe leiden dat je écht en warm contact met vrienden of geliefden gaat mijden, uit angst weer ‘weggeduwd’ te worden (en je dus de hele tijd merkt dat je relaties stuklopen). Of dat je heel erg narcistisch wordt omdat je de hele tijd wilt ervaren dat je er wél toe doet.

‘Slow therapy’ en zorg-verzekeraars

Het zou goed zijn als de Correspondent ook aandacht zou besteden aan de relatie tussen de psychotherapie en de zorg-verzekeraars waarbij dan ook de werkrelatie tussen client en therapeut wordt meegenomen. Ik ben het heel erg eens met deze reactie onder het artikel:

De waarde van een langdurige en/of intensieve therapie onderschrijf ik volledig, al is het maar als regelmatige check-up omdat aangeleerde patronen niet zo makkelijk structureel zijn te doorbreken of te veranderen en je voor nieuwe uitdagingen kan komen te staan. Daarbij kan het ook heel fijn en belangrijk zijn om bij één bepaalde therapeut terecht te kunnen, waar je goede ervaringen mee hebt en met wie je een goede werkrelatie hebt opgebouwd. Dat wordt nu vind ik te weinig gefaciliteerd door het vergoedingssysteem…

Het huidige systeem gaat er toch wel van uit dat je ofwel ziek ofwel genezen bent en dat het altijd gaat om een traject dat je kunt afsluiten en als zodanig kunt declareren bij de zorgverzekeraar. En daarnaast wordt er heel luchtig gedaan over de vraag naar welke therapeut je gaat. Zo was er een paar jaar terug nog het plan om de zelfstandig behandelende psychotherapeuten niet meer te vergoeden. Als mensen naar een behandelkliniek gaan moeten ze maar afwachten welke therapeut hen wordt toegewezen en zelfs in psychologenland is het flexcontracten troef.


Een mooie vorm van psychotherapie waarbij herbeleven een belangrijke rol speelt heb ik beschreven in het bericht: Wie ben ik nou echt.

 

 

 

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Psychotherapie, Psychotherapie - Rouwen, Zorgverzekeringen

Je mag het hebben… open brief aan minister Schippers van collega psycholoog

Gelukkig komt er steeds meer beweging: veel meer contractvrij werkende collega’s, een NVVP (Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie) die er nu zelfs uitleg over geeft en natuurlijk ‘het roer moet om‘. Steeds meer cliënten weten van de gekkigheden van verzekeraars.

Mij geeft het moed.

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zorgverzekeringen

“Het zorgstelsel loopt op zijn eind”

Dit stelt Rien Meijerink, oud-voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ, tegenwoordig Raad voor Volksgezondheid en Samenleving). Zie: Zorgvisie Magazine.

In een volle collegezaal in Leiden wijst Meijerink erop dat de stijging van de zorguitgaven nog steeds de grootste uitdaging is voor het zorgstelsel. Innovatie en preventie zijn volgens hem nodig om die groei een halt toe te roepen. Maar het stelsel is contraproductief als het gaat om innovatie en preventie; het bevordert nu juist de productie van zorg.

De vijf hardnekkige fouten van het stelsel zijn:

1.

In de eerste plaats is kwaliteit van zorg gebaat bij goede samenwerking, terwijl het zorgstelsel juist van concurrentie uitgaat.

2.

In de tweede plaats zou de overheid verantwoordelijkheid moeten nemen voor de definitie van basiskwaliteit van zorg. De zorg-aanbieders  komen er niet uit. Het Kwaliteitsinstituut zou nu normen moeten vaststellen, maar dat schiet niet erg op.

3.

Het lukt de politiek maar niet om behandelingen uit het pakket te halen, ook al zijn daar goede argumenten voor. Bij elk protest van patiënten gaat de politiek weer door de bocht.

4.

Inkopen op kwaliteit lukt niet. ‘Zorgverzekeraars slagen er na tien jaar nog steeds niet in om in te kopen op kwaliteit. Ik heb bij de RVZ diverse rapporten hierover gepubliceerd en elke keer luidde de discussie dat het de goede kant op gaat. Maar als dat zo lang duurt zonder wezenlijke verbetering, dan zit er fundamenteel iets fout in het stelsel.’

5.

De concurrentie tussen zorgverzekeraars. ‘Wat je wil is dat verzekeraars verzekerden proberen te werven met het argument dat ze de beste zorg inkopen. In de praktijk gaat het vooral om geld. Er is een polis-rimboe ontstaan. Met name mensen met een kleine beurs zijn de dupe van de budgetpolis-ellende. Daarmee gooien verzekeraars de solidariteit in het stelsel te grabbel.’


 

Lees ook mijn bericht: Het zoveelste pleidooi voor een nationale solidaire zorgverzekering.

Lees ook deze column van Kees Kraaijeveld: Verrassing! Psychiater met hart levert beter werk

vn-psychiater-geld-financiele-prikkel_preview-1280x1134

Illustratie: Bas van der Schot

Psychiaters met een hart leveren beter werk maar er verdienen te weinig mensen geld aan deze zorg waardoor het economisch niet interessant is.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek, Zorgverzekeringen

Het zoveelste pleidooi voor een nationale, solidaire zorgverzekering

Radioloog Lewi Vogelpoel is tegen het dure markt-gedreven zorgsysteem van nu. Niet alleen is het duur het zet zorg-verleners tegen elkaar op.

‘We moeten niet óm patiënten vechten, maar we moeten vóór patiënten vechten’

Geciteerd uit een interview met het blad van de Vereniging Arts en Auto.

Vogelpoel pleit voor een nationale, solidaire zorgverzekering met een basispakket waarvan de maatschappij vindt dat mensen dat nodig hebben. ‘Laten we stoppen met die jaarlijkse ellende van het vergelijken van zorg-polissen’.

“Op dit moment wordt aan een aantal pijlers van onze zorg gezaagd. Aan sommige dingen kun je geen concessies doen. Als bur- ger hecht ik aan mijn privacy, ik wil de dokter aan mijn kant. Als arts wil ik onafhankelijk in overleg met mijn patiënt de beste keuzes voor hem maken. En als moeder wens ik voor mijn kinderen een eerlijke, solidaire samenleving. Gelijke kansen voor iedereen om iets van het leven te maken. En daar horen gelijke rechten bij als het gaat om onderwijs, recht en zorg en dus geen Amerikaanse taferelen.”

Ze pleit voor een nationale, solidaire zorgverzekering met een basispakket waarvan de maatschappij vindt dat mensen dat nodig hebben. “Laten we stoppen met die jaarlijkse ellende van het vergelijken van zorgpolissen.

Eerder op dit blog hierover Renske Leyten in een interview met Bram Bakker:

We moeten mensen informeren dat het anders kan.

 

1 reactie

Opgeslagen onder Zorgverzekeringen

Wat Schippers verzwijgt

Welk Europees zorgstelsel is het beste en waarom? Bij het beantwoorden van deze vraag ligt het er maar aan welk onderzoeksrapport je raadpleegt.

De VVD omhelst een rapport van een Zweeds onderzoeksbureau dat volgens het RIVM ( Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) door geen enkele wetenschapper serieus genomen wordt. Dit onderzoeksbureau heeft gewoon een slimme marketing afdeling en de VVD trapt er in en/of houdt zich voor de domme en maakt er goede sier mee, want het Nederlandse zorgstelsel wordt door dit onderzoek uitgeroepen tot de beste.

Hier een citaat uit het artikel van Follow The Money waaruit blijkt dat er veel door de VVD verzwegen wordt.

Andere rapporten – die nauwelijks aandacht krijgen in het politieke debat – tonen een afwijkend beeld. Gelet op efficiëntie brengt de Nederlandse zorg het er belabberd van af. Ons land neemt plek veertig in op de jaarlijkse lijst van Bloomberg, waarmee de efficiëntie van zorgstelsels wereldwijd met elkaar wordt vergeleken. Daarmee behoort Nederland tot de inefficiëntste zorgstelsels ter wereld. Opvallend is dat de landen met de duurste zorg, de Verenigde Staten en Nederland, relatief inefficiënt zijn.

Het hele artikel: Wat Schippers verzwijgt. Nederlands zorgstelsel geen groot succes.

Helaas!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zorgverzekeringen

Reclames van zorgverzekeraars

Kijk vooral naar deze satire van De Speld! Het filmpje duurt 1 minuut.

http://speld.nl/2015/12/17/menzis-klant-wat-ben-je-mooi-als-je-je-premie-betaalt/

Hier de echte reclame van Menzis:

Wat ben je mooi als je in dit soort reclames trapt…

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zorgverzekeringen

Productie in de psychiatrie

Deze column heb ik overgenomen uit de METRO en is van Krissie van den Broek

Hoogst verbaasd was ik toen ik voor het eerst de term ‘productie’ hoorde vallen op mijn werk. Het was 2005 en ik was net begonnen als verpleegkundige op de psychiatrische afdeling van een groot universitair medisch centrum. Ik leefde in de illusie dat ik enkel en alleen was aangenomen om mensen te helpen hun klachten te verminderen of hen op zijn minst te leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Nog nooit had ik er in al mijn naïeve idealisme bij stilgestaan dat ook in de zorg uiteindelijk alles om geld zou draaien. Maar goed, ik zette mijn verbazing opzij en deed waarvoor ik gekomen dacht te zijn.

We zijn nu tien jaar verder en ik werk nog steeds bij hetzelfde ziekenhuis, inmiddels als verpleegkundig specialist GGZ. Productie is geen vreemd begrip meer, maar hetgeen dat regeert over al mijn werkzaamheden. Mijn collega’s en ik lijken soms wel kippen in een legbatterij. Elke dag worden onze eieren geteld en gewogen. In desperate pogingen maar voldoende op te kunnen brengen, pikken we het graan haastig en zo nu en dan op slinkse wijze voor elkaars poten weg.

Als een intussen volleerde legkip vul ik dagelijks braaf een lijstje in, waarop ik registreer hoe vaak en hoe lang ik mijn patiënten spreek. Elke minuut is mooi meegenomen, want maandelijks krijg ik bericht of ik ‘mijn productie’ heb gehaald. Is dit niet het geval, dan moet ik op het matje komen bij het management. In het jaarlijkse verslag over mijn functioneren wordt vermeld dat het behalen van deze productienorm leidend is voor mijn eindoordeel. Verder staat het bol van wollige teksten over het ‘zorgdragen voor correcte dossiervorming’ en ‘juiste registratie van patiëntgebonden activiteiten’. Met geen enkel woord wordt gerept over de feitelijke inhoud van mijn werk.

Vooral van dat laatste word ik erg verdrietig. Ik begrijp namelijk best dat ook hulpverleners moeten verantwoorden wat zij doen en hoeveel tijd dit kost. Dat vind ik geen enkel probleem. Mijn werk draait echter uiteindelijk niet om het uitpoepen van zoveel mogelijk eieren, maar om het helpen van een kwetsbare groep mensen. Dát is waarvoor ik ben opgeleid en dát is wat ik elke dag zo goed mogelijk probeer te doen. En dus zal ik blijven aankaarten dat juist hierop de focus moet komen te liggen. Ook al betekent dat misschien dat mijn kranige kippennek uiteindelijk op het ongenadig harde hakblok zal gaan sneuvelen.

Ik wens Krissie veel sterkte en dat dit verschrikkelijke regime waaronder de meeste hulpverleners moeten werken gauw zal verdwijnen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Psychiatrie