Tagarchief: contract-vrij

Vrije keuze in de zorg? Neem een restitutie-polis!

Veel mensen hebben zonder het zelf te weten een natura-polis met hun zorg-verzekeraar afgesloten. Een polis waarbij u aan uw verzekeraar overlaat naar welke zorg-verlener u kunt gaan. Op deze wijze kan uw verzekeraar zorg-verleners voor u selecteren en instrueren wat deze wel en niet voor u mogen doen.

Met een restitutie-polis blijft u zelf aan het stuur. Met een restitutie-polis bent u verzekerd van vrije keuze.  De groeiende groep zorg-aanbieders die zich niet willen binden aan de regels van de zorgverzekeraars blijven op deze wijze voor u bereikbaar. U bepaalt welke zorg-verlener bij u past.

Benut uw kans! Het einde van het jaar is het moment waarop u van polis en verzekeraar kunt wisselen. Het is het moment om uw natura-polis om te zetten in een restitutie-polis. Soms biedt uw verzekeraar beide polissen aan, soms betekent dit dat u daarvoor moet overstappen naar een andere verzekeraar.

Kijk altijd goed naar de polisvoorwaarden of u met een echte restitutie polis te maken hebt. Een goed voorbeeld van een echte restitutie verzekeraar is ONVZ die doorgaans alle basispakket verstrekkingen volledig vergoedt (denk wel aan uw eigen risico). Sommige andere verzekeraars stellen beperkingen aan de vergoedingen.

Er zijn meerdere verzekeraars die de vrije artsenkeuze en restitutiepolissen hoog in het vaandel hebben staan. Kijkt u maar eens op de website van zorgvoorkwaliteit.

Hier een lijst van echte restitutie-polissen in 2015.

Kortom: Zelf uw zorg-verlener kunnen kiezen? Neem een restitutie-polis! Uw zorg-verlener kan op basis van professionaliteit bepalen welke behandeling bij u past zonder dat uw verzekeraar obstakels opwerpt en u behoudt uw recht op vergoeding.

Vrije keuze

Voor meer informatie over restitutie en natura-polissen lees ook de website van de Vrije Psych.

Voor informatie over vergoedingen voor niet gecontracteerde psychologische zorg klik op deze link en download het PDF bestand: http://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-zorgverzekeringen-ongecontracteerde-zorg-ggz-2015/

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek, Psychologenpraktijk Gerie Hermans, Zorgverzekeringen

GZ-psychologen voeren actie, zij aan zij met huisartsen

De Nederlandse Vereniging van GezondheidsZorg Psychologen (NVGZP) vraagt hun leden om deze brief voor te leggen aan hun cliënten.

Kunt u volgend jaar nog wel bij mij terecht? Of bij de dokter, fysiotherapeut of andere hulpverlener van uw keuze?

Keuzevrijheid is een groot goed, ook in de zorg. Als patiënt wilt u zelf uw dokter, tandarts of ziekenhuis kunnen kiezen. Dat geldt nog sterker voor psychologische zorg, waar juist de persoonlijke relatie tussen cliënt en zorgverlener zo’n grote rol speelt.

De Minister stelt voor deze keuzevrijheid in te perken. Door aanpassing van de Zorgverzekeringswet hoeven verzekeraars geen zorg meer te vergoeden van hulpverleners met wie zij geen contract hebben afgesloten. Nu wordt deze zorg nog voor 60-80% vergoed.

De Minister zegt met haar voorstel de kwaliteit te willen bevorderen en de kosten te beheersen. Ook wij zijn voor kwaliteit en kostenbeheersing.

Maar meer macht voor zorgverzekeraars leidt niet automatisch tot hogere kwaliteit. Integendeel: zowel de kwaliteit als de toegankelijk van de zorg dreigt in de knel te raken.

Toegankelijkheid

De meeste patiënten hebben een zogenaamde naturapolis. Als de Minister haar zin krijgt zal bij deze polissen alleen nog hulp van gecontracteerde psychologen en andere zorgverleners vergoed worden. Veel psychologen hebben slechts contracten met enkele verzekeraars. Dat betekent dat uw zorg in de toekomst wellicht niet meer vergoed wordt. Dit betekent dat u in de toekomst niet meer vanzelfsprekend terecht kunt bij een psycholoog van hun keuze. Exit keuzevrijheid in de zorg.

Kwaliteit

Naast de keuzevrijheid is ook de kwaliteit van de psychologische hulpverlening is in het geding. Huisartsen kunnen hun patiënten niet meer doorverwijzen naar de psychologen waarmee zij vaak al jarenlang samenwerken en die zij goed kennen. Effectieve psychologische behandeling is mede gebaseerd op de persoonlijke relatie tussen psycholoog en cliënt. Beperking van de keuzevrijheid zal soms betekenen: niet naar de psycholoog kunnen die bij uitstek past bij u en uw probleem. Dit gaat ten koste van de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg.

Macht zorgverzekeraars

Deze maatregel versterkt de marktmacht van zorgverzekeraars. Vooral vrijgevestigde hulpverleners voelen zich klemgezet door zorgverzekeraars die eenzijdig de voorwaarden dicteren voor het afsluiten van contracten. Veel psychologen kiezen ervoor om hier niet aan mee te werken. Zij willen zich niet door zorgverzekeraars laten voorschrijven hoe zij moeten werken. Als de Minister haar zin krijgt, wordt dit ons economisch onmogelijk gemaakt.

Conclusie: niet doen!

De plannen van de Minister zijn dus slecht voor de keuzevrijheid, de kwaliteit en de marktwerking in de zorg. Ze zijn bovendien onnodig: nu al is er sprake van dat zorg door niet-gecontracteerden slechts gedeeltelijk vergoed wordt. Dat stimuleert patiënten al voldoende om waar mogelijk te kiezen voor een gecontracteerde hulpverlener.

Postbus 8003 | 3503 RA Utrecht | 030 6868777 | bureau@nvgzp.nl | http://www.nvgzp.nl

Voor informatie over de actie en petitie van de verenigde huisartsen tegen de afschaffing van de vrije keuze: klik hier.

In dit filmpje wordt nog eens goed uitgelegd waarom die vrije keuze voor ons allemaal van belang is!

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek, Psychologie, Zorgverzekeringen