Privacy

Geheimhouding is een recht van de cliënt. Dientengevolge is het mijn plicht om dit recht niet te schenden. Leveren van informatie zonder toestemming van de cliënt is strafbaar. Meer informatie hierover op de web-site van de KDVP.

Bij de intake zal gevraagd worden of u de privacyverklaring wil ondertekenen. Hiermee behoudt u de controle over privacygevoelige informatie die de zorg-verzekeraar zou willen opvragen. U kunt de verklaring hier vinden:

NZa PRIVACY VERKLARING generalistische basis GGZ

Daarnaast is er in 2017 een privacy-schendende verplichting bijgekomen. Het gaat hier om de zogenaamde ROM Routine Outcome Monitoring. Dit betekent dat u aan het begin en aan het eind van een behandeling een vragenlijst moet invullen over uw mentale toestand. Psychologen zijn verplicht om per jaar een percentage van deze vragenlijsten op te sturen naar de Stichting Benchmark. Hierbij is de privacy niet gewaarborgd. In de loop van 2017 zal bij de intake gevraagd worden of u de ROM privacyverklaring wil ondertekenen. Hier is het benodigde formulier:

ROM-privacyverklaring

Mijn praktijk is samen met vele anderen in protest tegen het verplichte aanleveren van ROM gegevens. Het gaat hier om grootschalige bureaucratisering, geldverspilling en privacy schending. Voor meer informatie: Stop ROM.