Kosten

Gerie Hermans is een BIG geregistreerde GZ (gezondheidszorg) psycholoog zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u aan het eind van de maand een factuur ontvangt voor de consulten van die maand. Deze factuur betaalt u binnen 14 dagen. Hiervoor tekent u op het aanmeldformulier. Na afsluiting van de behandeling en betaling van alle maandelijkse facturen volgt er desgewenst een eindfactuur (voor het totaal aantal consulten) met alle informatie die nodig is om de kosten van de behandeling te declareren bij uw zorg-verzekeraar. U stemt zelf af  met uw zorg-verzekeraar hoeveel u vergoed krijgt als naar een niet gecontracteerde psycholoog gaat voor een eerstelijns behandeling.

Met een naturapolis is de vergoeding minimaal 75%. Kijkt u voor de exacte hoogte van de vergoeding uw polisvoorwaarden na. Zorg-verzekeraars hanteren soms het zogenaamde markt-conforme tarief dat lager is dan het NZa tarief. Heeft u een budgetpolis? Dan kunnen er extra restricties gelden. Vraag na bij de zorgverzekeraar of vergoeding mogelijk is of niet.

Wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt het volledige bedrag vergoed. Hou altijd rekening met het eigen risico van minimaal 385,- euro (of meer wanneer u uw eigen risico heeft verhoogd).

Het uurtarief is € 94,- (een uur bestaat uit ¾ contact en ¼ voorbereiding). Dit is het NZa (Nederlandse Zorg-authoriteit) tarief.

Het voordeel van contract-vrij werken is, naast de vrije keuze en de grotere hoeveelheid tijd die de zorg-verlener heeft voor de behandeling, dat de facturering via de cliënt verloopt zodat u als cliënt niet alleen de controle behoudt over privacy-gevoelige informatie maar ook over datgene wat in rekening wordt gebracht. Het nadeel is dat de cliënt een deel van de behandeling zelf moet betalen (als er sprake is van een natura-polis) maar daardoor raakt de cliënt ook meer verbonden bij de behandeling. De cliënt zal er sterker op gericht zijn om er uit te halen wat er in zit. Dit staat garant voor een dynamische werkrelatie.

U kunt ook besluiten om de gesprekken niet te declareren en deze geheel zelf te betalen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen heeft u nodig:

Een geldige verwijzing van de huisarts met een datum van voor uw eerste consult op grond van een vermoeden van een stoornis zoals geclassificeerd in de DSM; bij klachten zoals bijv. depressie, angst, trauma of problemen te maken met de persoonlijkheid.

Er zijn drie ‘zorgproducten’ om uit te kiezen:

– Kort (ca. 3-5 consulten)
– Middel (ca. 6-8 consulten)
– Lang (ca. 9-12 consulten)

Restitutiepolissen

Hier een overzicht van alle zuivere restitutie polissen in 2018: polissen die 100% van de NZa tarieven vergoeden. Er zijn een aantal verzekeraars die de polis beschrijven als ‘restitutiepolis’, maar die wel verwijzen naar ‘markcomforme’ of ‘gemiddelde gecontracteerde tarieven’. De verzekeraars in het lijstje hieronder vergoeden de NZa tarieven.

De Friesland Vrije Keuze Polis (Friesland Zorgverzekeringen)
CZ Zorg Keuze Polis (CZ Zorgverzekeringen)
Ohra Basis Polis (CZ Zorgverzekeringen)
Delta Loyd Restitutie Polis (CZ Zorgverzekeringen)
ONVZ Vrije Keuze Polis (ONVZ)
VvAA Basis Polis (ONVZ)
PNO Basis Polis (ONVZ)
Zorg Vrij Polis (Zorg en Zekerheid)
De Amersfoortse Restitutie (De Amersfoortse)
ENO Zorg Direct Basis (ENO)
Zorgplan Restitutie Polis Avéro (Achmea)
FBTO Basis Restitutie Polis (Achmea)
Zorgplan Restitutie Aevitea (Achmea)
Ik! Zorgplan Restitutie Polis (Achmea)
Pro Life Pricipepolis Restitutie (Achmea)

Heeft u na lezing van dit alles nog vragen over de kosten dan hoor ik het graag per email geriehermans@planet.nl of telefonisch 035-6210745.

Advertenties