Kosten

Gerie Hermans is een zelfstandige, BIG geregistreerde GZ (gezondheidszorg) psycholoog zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u aan het eind van de maand een factuur ontvangt voor de consulten van die maand. Deze factuur betaalt u binnen 14 dagen. Hiervoor tekent u op het aanmeldformulier. Na afsluiting van de behandeling en betaling van alle maandelijkse facturen volgt er desgewenst een eindfactuur (voor het totaal aantal consulten) met alle informatie die nodig is om de kosten van de behandeling te declareren bij uw zorg-verzekeraar. U stemt zelf af  met uw zorg-verzekeraar hoeveel u vergoed krijgt voor een eerstelijns  behandeling (Basis GGZ) door een psycholoog die geen contracten afsluit.

Met een naturapolis is de vergoeding minimaal 75%. Kijkt u voor de exacte hoogte van de vergoeding uw polisvoorwaarden na. Of beter nog: stel u in verbinding met een medewerker van uw zorgverzekeraar.

Heeft u een budgetpolis? Dan kunnen er extra restricties gelden. Vraag na bij de zorgverzekeraar of vergoeding mogelijk is of niet.

Wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt het volledige bedrag vergoed. Hou altijd rekening met het eigen risico van minimaal 385,- euro (of meer wanneer u uw eigen risico heeft verhoogd).

Het uurtarief is € 94,- (een uur bestaat uit ¾ contact en ¼ voorbereiding). Dit is het NZa (Nederlandse Zorg-authoriteit) tarief.

Het voordeel van contract-vrij werken is, naast de vrije keuze en de grotere hoeveelheid tijd die de zorg-verlener heeft voor de behandeling, dat de facturering via de cliënt verloopt zodat u als cliënt niet alleen de controle behoudt over privacy-gevoelige informatie maar ook over datgene wat in rekening wordt gebracht. Het nadeel is dat de cliënt een deel van de behandeling zelf moet betalen (als er sprake is van een natura-polis) maar daardoor raakt de cliënt ook meer verbonden bij de behandeling. De cliënt zal er sterker op gericht zijn om er uit te halen wat er in zit. Dit staat garant voor een dynamische werkrelatie.

U kunt ook besluiten om de gesprekken niet te declareren en deze geheel zelf te betalen.

Om voor vergoeding uit de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen heeft u nodig:

Een geldige verwijzing van de huisarts voor Basis GGZ en een eindfactuur met het bedrag van de totale behandeling. Er is een limiet van 12 sessies. De behandeling kan soms verlengd worden.

Heeft u na lezing van dit alles nog vragen over de kosten dan verneem ik het graag per email geriehermans@planet.nl.