Categorie archief: Psychologenpraktijk Gerie Hermans

Tips voor dagelijkse voldoening

Wat is dagelijkse voldoening? Het ervaren van geluk door de betekenis van de dingen die we dagelijks doen. En dus niet door de beloning die ze eventueel kunnen opleveren. Op deze manier raken we intrinsiek gemotiveerd en hoeven we ons niet aan anderen af te meten. Deze houding leidt tot veel meer plezier en een beter gevoel over onszelf.

Vier tips voor dagelijkse voldoening van Ernst-Jan Pfauth van De Correspondent:

  1. Je werk, hobby’s en projecten zien als oefenen. Als je alleen maar denkt aan het resultaat van je werk of hobby, haal je er minder plezier uit. Want we worden gelukkig van oefenen en van het verkrijgen van inzicht in hoe we ergens beter in kunnen worden. Ironisch genoeg vergroot oefenen ook nog de kans dat je je doel bereikt.

  2. Ruimte maken voor flow en rust in je leven. Flow is een staat van opperste concentratie waar we als mensen heel veel geluk door ervaren. Het wordt steeds zeldzamer, omdat we elkaar continu afleiden met een stroom aan appjes, mailtjes, bilateraaltjes en vergaderingen. Je kunt je aan de collectieve bezigheidstherapie onttrekken en de kans op flow zo groot mogelijk maken. Daar win je ook tijd mee, die je aan uitrusten kunt besteden.

  3. Je leren richten op anderen. Alles in de prestatiemaatschappij draait om de BV Ik. Dat is zonde, want mensen zijn sociale wezens en doen er verstandig aan zich om elkaar te bekommeren en in elkaar te investeren. Niet alleen steunen we elkaar dan, we halen zelf ook voldoening uit het helpen van anderen.

  4. Actief oefenen in dankbaar zijn. ‘Alle mensen die ik interviewde en die hun leven of zichzelf gelukkig noemden, gaven – zonder uitzondering – aan dat ze actief dankbaarheid beoefenden, en schreven het daaraan toe dat ze zo gelukkig waren.’ Aldus de Amerikaanse wetenschapper en zelfhulpauteur Brené Brown. Veel studies bevestigen haar bevindingen. We vergeten vaak dankbaar te zijn, dus moet je dankbaarheid actief beoefenen.

Dit zijn geen tips die je in één keer toepast. Het zijn eerder tips die je kunt vergelijken met het schoonmaken van je huis. Dat doe je niet één keer, maar moet je onderhouden.

Oefen dankbaarheid maar druk er niet de pijnlijke gevoelens mee weg

Mensen die een dankbaarheidsdagboek bijhouden hebben een lagere bloeddruk, slapen beter, ervaren meer blijdschap en voelen zich minder eenzaam. Dankbaarheid kaapt ruimte weg van „giftige, negatieve emoties”, zoals jaloezie, wrok en spijt. Het opschrijven in een dagboek helpt om de dankbaarheid te internaliseren.

Maar je moet deze gewoonte niet inzetten om pijnlijke gevoelens weg te drukken. Emoties als verdriet, boosheid en schaamte kunnen signalen zijn dat je in actie moet komen. Stel, je bent gefrustreerd omdat je minder verdient dan een collega in dezelfde functie. Als je je vervolgens focust op je dankbaarheid dat je een leuke baan hebt, negeer je de prikkel om je wensen te bespreken op je werk.

2 reacties

Opgeslagen onder Psychologenpraktijk Gerie Hermans

‘Selfie’ PsyQ gaat met zijn tijd mee

Ik kwam dit billboard tegen op de Witte Singel in Leiden en keek met lede ogen toe.

Reclame voor PsyQ

Reclame voor PsyQ


Billboards worden dacht ik meestal gebruikt door commerciële bedrijven, of om culturele gebeurtenissen mee aan te kondigen en er reclame voor te maken. Nu dus ook om reclame te maken voor een psychologische zorginstelling.

De inhoudelijke boodschap in de advertentie is niet verkeerd. We zouden er inderdaad op vooruit kunnen gaan als we ophielden met ‘het doen alsof het allemaal zo geweldig met ons (selfie) gaat’. We houden namelijk met dit soort oppervlakkigheid een heleboel ellende in stand.

Ik ben er van overtuigd dat wanneer meer mensen verder en dieper zouden kijken dan hun neus lang was, dat er dan ook lang niet zoveel haat en oorlog zou zijn. Zoals ik bijvoorbeeld een Israëlische vrouw onlangs in een geschiedenis programma op TV hoorde zeggen: Waarom zou de ene bevolkingsgroep (Joden) wel recht hebben op een verleden en een andere groep (Palestijnen) niet. Iedereen moet het verleden van een ander kunnen erkennen en daardoor de ander beter kunnen begrijpen. Verder en dieper kijken dan je neus lang is.

Ondanks de mooie inhoudelijke boodschap van de reclame weet ik niet goed wat ik er van moet denken. Het gaat hier om een grote instelling in de zorg en juist die grote jongens in de zorg weten handig gebruik te maken van de regelgeving rond de zorg-producten.

Geld verdienen per zorg-product heeft tot een explosie van kosten in de zorg geleid. Hier zouden zorginstellingen kritisch tegenover moeten staan en PsyQ laat met hun reclame zien dat ze met de commercialisering in de zorg mee gaat. Het viel te verwachten maar het valt me toch tegen.

Reclame voor PsyQ

Reclame voor PsyQ

Ik zou als patiënt goed nadenken voordat ik me bij een instelling als deze aanmeldde. Ik zou iets verder kijken dan mijn neus lang was.

PS Van een collega vernam ik dat PsyQ op dit moment zeer lange wachtlijsten heeft:

‘Een toestroom van aanmeldingen proberen te genereren (voor heel veel geld, die billboards kosten een vermogen) op het moment dat je een wachtlijst hebt waar voor miljoenen werk op staat… lijkt mij een commerciële benadering. Misschien dat ze een budgetverruiming krijgen als ze kunnen aantonen dat ze een bepaalde grootte van wachtlijst hebben bereikt? Het gaat in ieder geval ten koste van de mensen die zich aanmelden: die raken verstrikt in een fuik van wachten en wachten…’

A_HXI2tCUAEKk_I.jpg-medium

PS Een recent bericht over de rampzalige werking van de marktwerking in de zorg staat hier.

 

7 reacties

Opgeslagen onder Psychologenpraktijk Gerie Hermans, Psychologie

Genomineerd voor de ‘Liebster Award’

liebsteraward

Mijn blog werd genomineerd voor deze prijs door elifecoaching. In verband hiermee werd mij verzocht om de volgende vragen te beantwoorden. Dat hoort erbij, bij zo’n nominatie…

1. Wie heeft de grootste invloed op je gehad?

Dat zijn toch echt mijn ouders. In vele opzichten, positief en negatief maar toch hoofdzakelijk positief. Toen ik los kwam van mijn ouders waren het Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger, Frank Zappa, enz. En nu zijn het psychologen zoals Iván Böszörményi-Nagy, Salvador Minuchin, Michael White, Susan Johnson, Jeannette de Waal maar ook ben ik erg enthousiast over wat de journalist Joris Luyendijk aan het doen is. En ‘last but not least’: mijn partner.

2. Wat vind je leuk in het bloggen?

Duidelijk maken waar ik voor sta. Het maken van leesbare teksten. Wat er in de wetenschap wordt uitgevonden samenvatten voor een breder publiek. Ik vind het leuk dat ik  belangrijke dingen beter onthoud als ik er over schrijf voor anderen. Ik heb ook een foto-blog en leuk daaraan vind ik het laten zien van mijn mooiste foto’s en mij daardoor verder te ontwikkelen.

3. Waar wil je niet over bloggen? (Wees eerlijk!)

Dat is toch niet zo moeilijk om hier eerlijk over te zijn? Ik wil niet bloggen over onzin.

4. Wat maakt je hardop aan het lachen?

De satire en kolder van Theo Maassen, Hans Teeuwen, Wim Helsen, Wim de Bie, de cartoonist Peter de Wit (Sigmund), Loesje, enz.

5. Wat is uw favoriete boek?

Gerbrand Bakker: Boven is het stil.

6. Wat is je favoriete citaat?

‘In alles zit een barst, zo valt het licht naar binnen’. Van de Perzische dichter Rumi.

7. Wat is uw favoriete vorm van sociale media?

Bloggen.

8. Hou je van poëzie? (Zo ja kan je een voorbeeld geven?)

Ik hou bijvoorbeeld van het gedicht: ‘How poetry speaks’ van David Malouf.

9. Wat is uw favoriete film of tv-show?

Mooiste film vond ik ‘Babette’s feast’ van Gabriel Axel.

10. Wat is het moeilijkste wat u ooit hebt gedaan of het grootste obstakel waarmee u geconfronteerd werd in uw leven?

Het moeilijkste is om steeds weer te blijven kiezen voor mijn eigen praktijk omdat ik daarmee financiële risico’s loop. Tegelijk is het ook het makkelijkst want ik kan niet anders. Het past bij mij en mijn leven. Het moeilijkste wat ik ooit deed was het terugkomen in Nederland na twaalf jaar in Australië gewoond te hebben. Maar ik wist van te voren niet dat terugkomen in mijn eigen land, in mijn eigen familie, zò moeilijk was.

11. Hoe zie je jezelf over 20 jaar en wat zijn 3 van je toekomstige doelen?

Over 20 jaar ben ik 83 en hoop ik – bij leven en welzijn – nog steeds samen met mijn partner te zijn en dat ik mij nog steeds aan het ontwikkelen ben tot aan het moment dat ik sterf. Mijn doelen zijn om nog meer geestelijk in balans te zijn, om nog vaker in de natuur te zijn en om nog meer lief te hebben.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Psychologenpraktijk Gerie Hermans

Zelfstandige praktijk voor psychologische hulp wordt een niche

(Een niche is een product dat door een specifieke doelgroep wordt gekocht.)

Er is een trend gaande dat zelfstandige praktijken voor psychologische hulp aan het verdwijnen zijn. Er zullen steeds minder verwijzingen komen naar deze praktijken door het beleid van VVD minister Schippers. Haar beleid is goed voor de op winst uit zijnde ondernemers in de zorg (en die zijn er heus) waardoor de zorg steeds duurder wordt. En de PVVDA werkt hier aan mee.

Om met Karl Marx te spreken: er is sprake van een steeds verder gaande centralisatie van het kapitaal dat in de zorg omgaat. Er zijn steeds meer instellingen en grote verzekeraars met veel bureaucratie en met de ogen gericht op winst.

Het gevolg van deze ontwikkeling voor de zelfstandige psycholoog ga ik proberen uit te leggen.

De recente introductie van de, voor de cliënt gratis lijkende, POH (Praktijk Ondersteunend Hulpverlener) bij de huisarts enerzijds en het groeiend aantal min of meer grote GGZ instellingen die gerund worden als een bedrijf anderzijds, duwen de zelfstandige praktijkhouder van het toneel. Laten zij dit zomaar gebeuren? Het zou zo maar kunnen want er valt bijna niet tegen deze ontwikkeling te vechten.

De melkboer op de hoek van de straat moest ook verdwijnen met het opkomen van de supermarkten in de jaren ’60. Daar zijn gelukkig vele jaren later de allochtone kruideniers met soms zelfgemaakte producten zoals heerlijke met spinazie gevulde pannenkoeken (zoals de kruidenier van mij) en de reformzaken met al die biologisch gezonde producten voor in de plaats gekomen. In deze kleine zaken is veelal opnieuw sprake van persoonlijke bediening.

Met een aantal collega’s heb ik het weleens gehad over het idee van een soort Max Havelaar keurmerk voor ons zelfstandigen in de psychologische zorg. Dat idee zou uitgewerkt kunnen worden. Maar misschien is de tijd nog niet rijp…

Zelfstandige psychologen zijn hoog opgeleide professionals (GZ-psychologen) die veel liefde voor hun vak hebben en hechten aan hun beroepseer en autonomie. Zij willen zich niet laten inpakken. Ze willen handwerk en maatwerk leveren. Uit het beleid van nu blijkt geen enkele waardering voor deze mensen.

Hoe het werkt

Binnen GGZ instellingen biedt men zowel de zogenaamd specialistische zorg als de zogenaamde basiszorg. Binnen de instellingen gaat basiszorg op in specialistische zorg of net andersom terwijl de zelfstandige praktijkhouder veelal alleen basiszorg biedt. De instellingen hebben namelijk een psychiater in huis die DBC’s kan openen.

Basiszorg en specialistische zorg zijn overigens alleen maar woorden die voor de cliënt niet eens van groot belang zijn. Het zijn woorden die vooral van belang zijn voor de manier waarop psychologische hulp gedeclareerd wordt. En instellingen kunnen dus makkelijker van alles declareren, is het niet onder de noemer van de basiszorg dan wel onder de noemer van de specialistische zorg.

Verder is de BIG-registratie van belang bij hoe het werkt.

Wanneer je als zorg-verlener jouw BIG-registratie wilt behouden moet je een minimaal aantal uren draaien. Als er steeds minder verwijzingen zijn naar jou als zelfstandige psycholoog dan wordt dat moeilijker. Een aantal praktijkhouders zal moeite krijgen om het BIG herregistratie-minimum te halen op basis van gewerkte uren in hun kleiner wordende praktijk. Dit minimum aantal uren ligt voor de GZ-psycholoog veel hoger dan bij andere BIG beroepen. Hier is vanuit o.a. de beroepsverenigingen nooit genoeg verzet tegen geweest. Lukt het om de vereiste uren te draaien door je als zelfstandige GZ-psycholoog aan te sluiten bij een instelling, dan zullen vele collega’s dit doen, vaak tegen hun zin in.

De tendens naar steeds meer instellingen en minder zelfstandige praktijken betekent dat de GGZ duurder wordt. De instellingen zullen namelijk alles wat ze aan hulpvragen binnen krijgen op wèlke vergoeding dan ook weten te zetten (dit is een kwestie van slim en creatief omgaan met declareren) en zij zullen daarmee precies die dure en onoverzichtelijke instellingen worden waar de minister zegt een hekel aan te hebben. Wat de POH gaat kosten weet nog niemand.

De doelgroep van een zelfstandige psycholoog zal volgens mij steeds duidelijker gaan bestaan uit kritische cliënten die zich niet (kunnen of willen) laten afschepen door een POH bij de huisarts en die zich ook niet prettig voelen bij de meer of minder grote instellingen die gerund worden door op winst uit zijnde zorg-ondernemers en waar psychologische hulp voorverpakt over de toonbank gaat en de hulpverlener een werknemer is die onderbetaald wordt. De doelgroep van de zelfstandige psycholoog zal bestaan uit cliënten die net als hun psycholoog prijs stellen op hun autonomie en die er prijs op stellen om de controle te behouden over hoe hun (directe of indirecte) zorg-geld besteed wordt.

En dan heb ik het nog niet over de privacy gehad die door de gecontracteerde zorg binnen instellingen geschonden wordt: een zelfstandige psycholoog kan zolang er vrijheid van keuze bestaat in de zorg nog altijd zelf beslissen om geen contracten met zorgverzekeraars te tekenen.

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Psychologenpraktijk Gerie Hermans, Psychologie

Psychologen binnen een instelling disfunctioneren

Onderstaand relaas in de Volkskrant maakt nog eens goed duidelijk waarom ik als psycholoog vele jaren geleden koos om voor mijzelf te werken. En dan ook nog eens zonder contracten met zorgverzekeraars. Mijn motivatie hiervoor is al kort beschreven op de beginpagina van dit blog.

Maar hier hoort u het eens luid en duidelijk van een ander. Professioneel werken binnen een GGZ instelling wordt vrijwel onmogelijk gemaakt. Wat mij het meeste treft in het verhaal is dat er binnen de instelling niemand meer geïnteresseerd is in hòe de psycholoog werkt met cliënten. Dit zie ik als een van de meest kwalijke gevolgen van de marktwerking in de zorg en het is puur cynisme dat Minister Schippers haar beleid probeert te verdedigen met het woord kwaliteit.

Helaas is het een herkenbaar en triest verhaal voor veel psychologen. Klik op de link voor het artikel in de Volkskrant over de ontsporende GGZ. De nieuwe zorg: het kwik-fitmodel. Tjak, tjak, volgende patiënt. 

Masja Schakenbos in haar eigen praktijk

Masja Schakenbos in haar eigen praktijk

Ik weet nog niet of deze collega naast het werken voor zichzelf ook het besluit neemt om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Mocht ze contracten gaan afsluiten dan zal ze merken dat het beleid van dit kabinet ook het werken voor zelfstandige psychologen binnen de GGZ zeer moeilijk maakt. Maar zelfs al sluit ze geen contracten af met zorgverzekeraars dan nog dringt het huidige beleid zich op in de werkkamer van de psycholoog. Kwaliteit is het makkelijkst te bieden wanneer cliënten de behandeling zelf betalen. Maar dat is helaas niet altijd mogelijk.

Mocht deze collega met jeugd willen werken dan zal zij mogelijk contracten willen afsluiten met gemeenten vanwege de transitie van de Jeugd GGZ in 2015. Hoe dit zal uitwerken voor het functioneren van psychologen valt nog te bezien en zal in elke gemeente anders zijn.

Meer op dit weblog over hoe ziek de GGZ is geworden: hier en hier.

1 reactie

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek, Psychologenpraktijk Gerie Hermans, Psychologie, Zorgverzekeringen

Vergoedingen ongecontracteerde psychologen in 2015

Als u wil weten wat de vergoeding is van uw zorg-verzekeraar voor ongecontracteerde psychologische hulp voor mensen van boven 18 jaar in 2015  klik dan op deze link en download het PDF bestand:

http://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-zorgverzekeringen-ongecontracteerde-zorg-ggz-2015/

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Psychologenpraktijk Gerie Hermans, Zorgverzekeringen

Vrije keuze in de zorg? Neem een restitutie-polis!

Veel mensen hebben zonder het zelf te weten een natura-polis met hun zorg-verzekeraar afgesloten. Een polis waarbij u aan uw verzekeraar overlaat naar welke zorg-verlener u kunt gaan. Op deze wijze kan uw verzekeraar zorg-verleners voor u selecteren en instrueren wat deze wel en niet voor u mogen doen.

Met een restitutie-polis blijft u zelf aan het stuur. Met een restitutie-polis bent u verzekerd van vrije keuze.  De groeiende groep zorg-aanbieders die zich niet willen binden aan de regels van de zorgverzekeraars blijven op deze wijze voor u bereikbaar. U bepaalt welke zorg-verlener bij u past.

Benut uw kans! Het einde van het jaar is het moment waarop u van polis en verzekeraar kunt wisselen. Het is het moment om uw natura-polis om te zetten in een restitutie-polis. Soms biedt uw verzekeraar beide polissen aan, soms betekent dit dat u daarvoor moet overstappen naar een andere verzekeraar.

Kijk altijd goed naar de polisvoorwaarden of u met een echte restitutie polis te maken hebt. Een goed voorbeeld van een echte restitutie verzekeraar is ONVZ die doorgaans alle basispakket verstrekkingen volledig vergoedt (denk wel aan uw eigen risico). Sommige andere verzekeraars stellen beperkingen aan de vergoedingen.

Er zijn meerdere verzekeraars die de vrije artsenkeuze en restitutiepolissen hoog in het vaandel hebben staan. Kijkt u maar eens op de website van zorgvoorkwaliteit.

Hier een lijst van echte restitutie-polissen in 2015.

Kortom: Zelf uw zorg-verlener kunnen kiezen? Neem een restitutie-polis! Uw zorg-verlener kan op basis van professionaliteit bepalen welke behandeling bij u past zonder dat uw verzekeraar obstakels opwerpt en u behoudt uw recht op vergoeding.

Vrije keuze

Voor meer informatie over restitutie en natura-polissen lees ook de website van de Vrije Psych.

Voor informatie over vergoedingen voor niet gecontracteerde psychologische zorg klik op deze link en download het PDF bestand: http://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-zorgverzekeringen-ongecontracteerde-zorg-ggz-2015/

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek, Psychologenpraktijk Gerie Hermans, Zorgverzekeringen