Nederlandse Zorgautoriteit ontkent fundamentele mensenrechten

Toen ik dit laatste nieuws las op de website van de Koepel voor DBC vrije praktijken (KDVP) dacht ik dat een zichzelf respecterende zorg-verzekeraar dan maar beter ook het bestaan van de Nederlandse Zorgautoriteit kan gaan ontkennen. Als een zorg-verzekeraar tenminste nog op een ethische manier wil ondernemen.

Ik dacht: wat zijn dit voor types die zo’n NZa besturen? Wat blijkt: in de raad van bestuur van de NZa zitten ene meneer Langejan en ene meneer Homan.

Over Langejan schreef de econoom professor Heertje in een column in 2012 al dat deze man een potentaat is. Langejan is volgens Heertje een voorbeeld van iemand die achter de schijn van medemenselijkheid een intrinsiek onmenselijke houding verbergt, die het leven van velen beschadigt. Heertje:

… een voorbeeld (is) de in de schaduw opererende voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), mr. drs. T.W. Langejan. Met harde hand treedt Langejan op tegen psychiaters en hun patiënten, die zich verzetten tegen de knoet van het frauduleuze DBC-systeem waarbij derden via facturen inzage krijgen in de psychiatrische karakteristieken van de geestelijke gezondheid van patiënten en de wijze van behandeling.

Intimidatie

De medewerkers van Langejan hebben in het recente verleden aan psychiaters intimiderende brieven gestuurd waarin zij worden bedreigd met fysieke vervolging, ingrijpende strafmaatregelen en financiële ontmanteling. In deze inhumane handelwijze wordt Langejan gesteund door de voorzitster van de GGZ Marleen Barth, voorzitster ook van de fractie van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. De onderwerpen waar het om gaat – geheimhoudingsplicht en privacy – zijn tegelijk met de mensen die in het geding zijn, psychiaters en patiënten, uit beeld verdwenen.

Onrechtmatig

Tot twee keer toe heeft de rechter, middels een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Langejan tot de orde geroepen en zijn handelwijze onrechtmatig genoemd en hem opgedragen door een andere toepassing van de DBC-regels de menselijke waardigheid voor artsen en hun patiënten te herstellen. Tot zover, tevergeefs.

Deze man is niet te stuiten als ik Heertje goed begrijp. In DSM classificatie termen zou de man onder de oppositionele gedragsstoornis kunnen vallen. Dat zou hij waarschijnlijk niet zo leuk vinden als dit uit de factuur van zijn psychiater of psycholoog zou blijken en bekend raakt bij zijn zorg-verzekeraar. Want daar gaat het om. Om de facturen of declaraties in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

De KDVP is van mening dat uitwisseling van medische behandelinformatie – waaronder diagnose-informatie – niet noodzakelijk is om zorgvraagzwaarte-informatie door te geven bij declaratie. Op 25 januari 2014 meldt de KDVP:

Op dit moment wordt onderhandeld over de vraag welke informatie zinvol/relevant is bij het bepalen van een zorgvraagzwaarte-indicator. In de onderhandeling hierover gaat men echter voorbij aan de fundamentele conclusie dat voor het vermelden van een valide zorgvraagzwaarte-indicatie op de declaratie geen uitwisseling van diagnose-informatie op persoonsniveau nodig is. … Medewerking aan deze niet noodzakelijke uitwisseling van medische persoonsgegevens is dan ook in strijd met het beroepsgeheim en privacyrechten van cliënten.

En dan het andere lid van de raad van bestuur van de NZa: meneer Homan. Hij is van de fraude-politie. Hij komt graag met schrikbarende voorbeelden zoals een tandarts die op één dag 123 tanden trok bij een patiënt. ‘Linksom of rechtsom’ moet dit uitgebannen worden. En daartoe is er nu een ingewikkeld, privacy-schendend bureaucratisch gedrocht uitgevonden terwijl er eenvoudige manieren zijn te bedenken om fraude te voorkomen zoals bijvoorbeeld het op grote schaal afschaffen van de contracten tussen zorg-verzekeraars en zorg-verleners zodat facturen voortaan via de cliënt lopen. Een cliënt zal nooit toestaan dat een zorg-verlener iets in rekening brengt wat hij niet gekregen heeft.

Met mensen zoals Langejan en Homan hebben we dus te maken.

De NZa ‘in oppositie’ tegen de rechter: gaan eerste en tweede kamer hier een halt toeroepen?

Het lijkt me intimiderend om als Minister de genoemde twee mannen tegenover mij te hebben op het moment dat ze mij ervan proberen te overtuigen dat ik een gerechtelijke uitspraak naast mij neer moet leggen. Of doet de Minister van harte mee met deze oppositionele ‘old boys’?

In een brief aan de Minister over het toezichtonderzoek GGZ – http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2014/01/Rapport_toezichtonderzoek_cGGZ_-_vervolg_Europsyche.pdf – doet de NZa (zie punt 3.10) het voorstel om een wettelijke regeling te treffen waarmee de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 13-11-2013 kan worden teniet gedaan.

Het verzoek van de NZa aan de Minister om niet alleen deze rechterlijke uitspraak, maar ook een effectieve uitvoering van een eerdere CBb (College Bescherming persoonsgegevens) uitspraak te negeren, komt neer op een ontkenning van fundamentele beginselen van onze rechtsstaat en vormt tevens een onhoudbare schending van fundamentele burgerrechten.

Het is aan de Tweede Kamer, maar in het bijzonder aan de Eerste Kamer om een dergelijke regelgeving af te wijzen. En indien de Minister afkeuring tracht te omzeilen door een Ministeriële Regeling te ontwerpen zonder deze te melden bij de Tweede Kamer, dan is hier sprake van een politieke doodzonde.

Advertenties

4 reacties

Opgeslagen onder Persoonlijk en politiek, Zorgverzekeringen

4 Reacties op “Nederlandse Zorgautoriteit ontkent fundamentele mensenrechten

  1. Pingback: Zelfmoord Arthur Gotlieb | psychologenpraktijk

  2. […] Vanaf 1 januari 2014 zijn behandelaars van psychische zorg vanuit de basisverzekering van het AWBZ namelijk verplicht de gemaakte diagnose vanuit de DSM IV door te geven aan ziektekostenverzekeraar en het DIS. Het opslaan van deze kwetsbare gegevens kan verstrekkende gevolgen hebben. Iemand met een psychische diagnose kan wellicht in de toekomst een hypotheek geweigerd worden, omdat hierin zijn of haar instabiele basis zou kunnen blijken. Of een hogere verzekering betalen dan iemand zonder psychische diagnose. Of een baan geweigerd worden. Dan heb ik het nog niet over de mogelijkheid dat de gegevens opgeslagen bij het DIS gehackt kunnen worden, waardoor wellicht duizenden diagnoses gekoppeld aan een persoon op straat komen te liggen. Het is onvoorstelbaar dat deze regeling, die door minister Schippers en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) is bedacht op zo’n stiekeme en slinkse wijze is ingevoerd, dat bijna niemand hier iets vanaf weet. Het is schokkend om te constateren dat zowel de politiek, als de verschillende belangenverenigingen van psychologen, maar ook het CBP, die ons privacyrecht dient te bewaken, hier hebben zitten slapen. Bewust of onbewust, dat is niet duidelijk. De stichting KDVP, waarin een aantal kritische en wakkere psychologen zich vanaf 2007 hebben verenigd, hebben een rechtszaak aangespannen tegen het positieve advies van het CBP en deze eind 2013 gewonnen. Nu dient het CBP haar positieve advies te herzien. De minister heeft beloofd om deze uitspraak te volgen, maar het NZA heeft haar nu dringend geadviseerd van deze grof over de privacy gaande regeling een wet te maken en op die manier de uitspraak van de rechter te omzeilen. Bovendien is ditzelfde NZA hard bezig om de keuzevrijheid van de klant verder te verkleinen door ongecontracteerde psychologen uit het vergoedingssysteem (restitutiepolis) van de zorgverzekeraars te willen schrappen. Dan zijn klanten alleen nog aangewezen op gecontracteerde psychologen die op hun buurt helemaal in de tang zitten van de zorgverzekeraars. Het is het negatieve aspect van het systeem dat de vrije ruimte van een psycholoog, de unieke interactie tussen psycholoog en klant tot het minimum wil beperken. Psychologen die hun klanten juist begeleiden naar het vergroten van hun keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrecht! Het tekent de macht van het systeem, van de NZA en van de gezamenlijk zorgverzekeraars, die niet alleen de grens opzoeken van het privacyrecht van ieder mens, maar in hun drang naar totale controle bereid zijn om over deze grens te gaan. Lees dit artikel maar eens van een collega-psychologe. […] Klik op de link in de volgende reactie.

    Like

  3. Pingback: De strijder wordt wakker | De kracht van innerlijk werk

  4. Dit is op Jusd herblogd.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.